608 436 941

Slavnostní otevření Centra komunitních aktivit (CKA) Trhové Sviny

Autor: Za Centrum komunitních aktivit se na vás těší Petra Malíková | Zveřejněno: 24. července 2020 | 48x

V polovině září se otevřou dveře Centra komunitních aktivit, které se nachází v nejstarší budově polikliniky na nábřeží Svatopluka Čecha 664 v Trhových Svinech. Díky dotaci na podporu rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování, které město Trhové Sviny obdrželo, vznikne prostor pro setkávání celé řady lidí, bez rozdílu věku.

Slavnostní otevření proběhne 15. září 2020 ve 14 hodin, za přítomnosti paní starostky Mgr. Věry Korčakové, zástupců sítě sociálních služeb, členů RC Trhováček, pracovníků Kulturně informačního centra v Trhových Svinech a dalších.

Prostory jsou připraveny pro rozjezd prvních aktivit, ve kterých začnou plnit svou plánovanou roli, a jsou otevřeny široké veřejnosti. V průběhu slavnostního otevření bude možné si prostory prohlédnout a seznámit se s připravenými akcemi, které budou v centru probíhat. Určitě budeme rádi i za podněty a nápady, které nám pomohou vytvořit příjemné prostředí pro komunitní setkávání napříč všemi věkovými vrstvami.

První komunitní aktivitou bude rozběhnutí Univerzity třetího věku. Dále se můžete těšit na historické a cestovatelské přednášky, společenské večery s ochutnávkami a doprovodným programem, kurzy kreslení a autorského psaní, nebudou chybět ani tvořivé dílny pro děti i dospělé a kurzy šití, vaření a výroby domácí kosmetiky.

Jste zváni všichni, kdo se zajímáte o aktivní a komunitní život v Trhových Svinech, o možnosti ve veřejném prostoru, o sociální služby, nebo také o spolupráci s námi.