608 436 941

Pečovatelská služba – co zajišťuje

Autor: M. Strapková | Zveřejněno: 17. července 2020 | 18x

Služba je určená osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, úrazu nebo onemocnění i osobám se zdravotním postižením od 18 let.

Činnost pečovatelek zahrnuje pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu (pomoc s převlékáním, polohování ležícího na lůžku, přesun na vozík apod.). Dále pomoc při osobní hygieně – ať už se jedná o omývání v koupelně nebo na lůžku.

Služba zajišťuje i pomoc s přípravou jídla (snídaně, svačiny, večeře). Ve všední dny rozváží obědy a těm, kteří potřebují, je také doma podává (možné je i ohřát oběd, který připravila rodina).

Často využívanou službou je doprovod k lékaři nebo do obchodu. K seniorskému věku často patří bolesti při pohybu, kolísání tlaku, pocity nenadálé slabosti… I z těchto důvodů ztrácejí starší lidé jistotu při samostatném pohybu a jsou rádi za doprovod, který jim pečovatelka samozřejmě může poskytnout. Nejen za nutnými pochůzkami, ale i na procházce, cestě k přátelům a jinam.

Další doménou služby je pomoc s chodem domácnosti (základní úklid, praní, žehlení, donáška nákupů). Jednoduše vše, co pomůže člověku zvládnout své dny doma tak, aby je prožíval spokojeně a co nejvíce zachoval svou soběstačnost.

Službu nemusíte využívat pravidelně. Je určena i pro ty, kteří podporu potřebují jen nárazově na krátký čas (například když je rodina, která jinak pečuje, na dovolené).

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou uživatel uzavírá s poskytovatelem před zahájením spolupráce.

Službu lidé hradí z vlastních zdrojů, respektive z příspěvku na péči, s jehož vyřízením vám sociální pracovnice služby samozřejmě pomůže. Sazba pečovatelské služby Archa je stanovena na 130 korun za hodinu přímé podpory. Zdarma je služba poskytována účastníkům odboje, osobám, které byly v táboře nucených prací, osobám, které se účastní rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb. a pozůstalým manželkám (manželům) po osobách uvedených v předchozích bodech.

Využití pečovatelské služby může pomoci seniorům a lidem s nějakým hendikepem i nadále zůstat ve svém domově, udržet si své sociální vztahy a alespoň částečně zachovat dosavadní způsob života.

Pro více informací a poradu ohledně právě té vaší situace můžete denně telefonovat na číslo 777 620 952, ve všední dny nás můžete navštívit v kanceláři na adrese Žižkovo nám. 149, Borovany (naproti autobusovému nádraží v bývalé národní škole) anebo na webu archaborovany.cz