608 436 941

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko a její aktivity v roce 2019

Autor: Mgr. Michal Jarolímek, jednatel destinační společnosti | Zveřejněno: středa 18. prosince 2019 | 43x

4. rok existence této společnosti

Destinační společnost Novohradsko - Doudlebsko prožila v roce 2019 čtvrtý rok své existence. Historie této organizace tak není příliš dlouhá, nicméně pokud bychom brali v úvahu pouze objem realizovaných aktivit, tak snadno dojdeme k závěru, že svojí činorodostí snadno překoná i řadu starších organizací. Možná je to díky energii, kterou tato organizace a její členové mají, možná díky výzvám, které před ní stojí a nejpravděpodobněji je to obojí.

Při vzniku zaspaného spolku Novohradsko - Doudlebsko v roce 2016 bylo naším cílem koordinovat rozvoj šetrného cestovního ruchu na území mikroregionu Sdružení Růže a Pomalší a současně propagovat zajímavé turistické cíle, přírodní a historické zajímavosti a kulturní akce jak v rámci daného území, tak i v rámci Jihočeského kraje, České republiky, ale i v sousedním rakouském příhraničí. Byl to hezký obecný cíl, ale teprve naše čtyřletá praxe ukázala, že na cestě k tomuto obecnému cíli stojí řada dílčích úkolů, výzev, aktivit a samozřejmě i překážek. Rok 2019 byl pro nás proto velmi pestrý. 

V první polovině roku 2019 jsme propagovali Novohradsko a Doudlebsko na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze, Českých Budějovicích a nově i v rakouském Linci. Účast na akci „Jižní Čechy, hostem v Linci“ byla pro nás obzvlášť zajímavou zkušeností. Jednalo se totiž v podstatě o třídenní velký venkovní trh, který se odehrával v centru Lince s odhadovanou celkovou návštěvnosti téměř 300 000 lidí. Od počátku příprav bylo jasné, že nemá cenu omezovat naši propagaci pouze na tištěné letáky a propagační brožurky. Těch jsme sice měli dostatek a byl o ně velký zájem, ale ještě větší pozornost budil další sortiment, který byl na stánku nabízen. Jednalo se o různé výrobky (marmelády, medolády, klobásy, čaje, borůvkové víno, cukroví, med, keramika), které pocházely od výrobců z naší oblasti. To vše se setkalo s velkým zájmem, a tak nebylo divu, že velká část z tohoto zboží byla prodána. Musím ale poctivě dodat, že to bylo i díky ochotné obsluze, kterou zajistily pracovnice Informačního centra z Nových Hradů a Trhových Svinů (J. Duspivová, M. Kolářová a Š. Floderová). Naše účast s prodejním stánkem v Linci potvrdila, jak velký potenciál mají regionální produkty, které díky šikovným výrobcům vznikají na Novohradsku a Doudlebsku. 

Pozitivní zkušenost z Lince tak ještě více podpořila naše úsilí rozvíjet regionální marketingovou značku Opravdu od nás. Tu jsme vytvořili v loňském roce, abychom s ní mohli certifikovat potravinové a řemeslné výrobky, které vznikají v našem regionu, tedy na Novohradsku a Doudlebsku. Letos na konci srpna se tak stalo poprvé a právo nosit značku Opravdu od nás získalo prvních 14 výrobků. Certifikáty byly výrobcům slavnostně předány v Kaplici v rámci akce Kaplický ušák. Certifikovaným výrobcům chceme pomáhat v marketingu a ve zprostředkování prodejních příležitostí (např. jako v Linci) tak, aby jim značka přinesla i vyšší prodejnost jejich výrobků. 

Pro marketing a propagaci zajímavostí z našeho regionu využíváme kromě klasických tištěných materiálů (např. již zmíněné německy psané propagační brožury) i sociální sítě. Daří se nám zvyšovat sledovanost jak na facebooku, tak i Instagramu. Nově máme připravenu sadu krátkých propagačních videospotů, které bychom rádi umístili na youtube

Ostatně práce se sociálními sítěmi v zájmu efektivního marketingu byla předmětem i vzdělávacích kurzů, které jsme uspořádali pro pracovníky informačních center a dalších zájemců z oblasti cestovního ruchu. Třicetihodinový kurz položil myslím dobré základy pro účinnou práci s těmito médii.

Dalším vzdělávacím kurzem, pomocí kterého jsme se snažili v roce 2019 zvyšovat odbornou úroveň lidí pracující v cestovním ruchu, byl kurz německého jazyka. Kurz v objemu 70 hodin se uskutečnil na jaře 2019 a již nyní víme, že v roce 2020 bude ve stejném objemu pokračovat. 

V roce 2019 jsme zahájili ještě jednu aktivitu, která určitě stojí za pozornost. Na jejím začátku stálo poznání, že po celém našem území se nachází řada drobného turistického mobiliáře (lavičky, odpočívadla, kolostavy, turistické značení, informační panely apod.), na kterém se negativně podepsal zub času. Současně je tento neuspokojivý stav často terčem kritiky nejen turistů, ale i místních obyvatel. Rozhodli jsme se proto převzít v této věci iniciativu a nabídnout některým obcím to, že poškozený mobiliář v jejich správním území opravíme a budeme nadále udržovat. Pilotní místem, kde si chceme tento systém ověřit je obec Dolní Dvořiště, se kterou jsme uzavřeli smlouvu na opravu odpočívadla na hraničním přechodu v Cetvinách a lávky, která se nachází na turistické trase u poutního místa Svatý Kámen. 

S turistickými cestami a zajímavostmi, které lze na nich navštívit, souvisí i další naše aktivita z roku 2019. Uvědomili jsme si totiž, že nestačí jen propagovat turistické cíle a zvát tak návštěvníky do regionu, ale je nutné i sledovat, jestli tato propagace je efektivní a tedy jestli se díky této propagaci návštěvnost opravdu zvyšuje. Proto jsme se rozhodli pořídit dva elektronické sčítače, které umí počítat pěší turisty a cykloturisty a umístit je do Terčina údolí a na Římovskou pašijovou cestu. Instalaci jsme ale provedli až na podzim, takže na výsledky v letní sezóně si musíme počkat až do roku 2020. Nicméně už získané výsledky za listopad 2019 leccos naznačují o potřebách kapacity parkovacích ploch před vstupem do Terčina údolí a o možnostech efektivity parkovacího systému. 

Je jasné, že všechny tyto zásadní aktivity (a řadu dalších menších) by nešlo realizovat bez finančních zdrojů. V této souvislosti musíme poděkovat především organizacím sdružující obce v našem území, tedy Sdružení Růže a SMO Pomalší za každoroční významnou finanční podporu. Rozpočet je pak naplňován i díky spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jihočeským krajem a díky grantům z Ministerstva pro místní rozvoj. Důležitým zdrojem pro rozpočet jsou pak i členské příspěvky členů destinační společnosti a v neposlední řadě i výdělek z naší obchodní činnosti. Potěšitelné je, že právě tento posledně jmenovaný zdroj rok od roku stoupá, čímž se postupně (pomalu, ale přece jen) snižuje naše závislost na veřejných dotacích. 

 info@novohradsko-doudlebsko.cz