608 436 941

Školní ulice se adventně rozzářila

Autor: Pavel Randa | Zveřejněno: pátek 28. prosince 2018 | 145x

Dokončení rekonstrukce Školní ulice

Na základě výsledků výběrového řízení byla v květnu předána stavba s názvem Rekonstrukce Školní ulice firmě Stavitelství Matourek. Práce byly započaty 4. června, kdy byl uzavřen vjezd do ulice v rekonstruovaném úseku, který byl oddělen zábranami od chodníku k základní škole a gymnáziu. Chodník pak po celý červen zůstal dál v provozu a pěší přístup ke školám tak pokračoval v běžném režimu.

Účelem rekonstrukce bylo vytvoření podmínek pro bezpečnou dopravu. Součástí stavby, jejíž původní cena byla vyčíslena na 6.938.671,52 Kč včetně DPH, měla být úprava komunikace, nové parkovací zálivy včetně autobusové zastávky, rozšíření stávajícího parkoviště u restaurace Junior, rozšíření propustku směrem k Dělnické ulici, výstavba chodníku kolem střední školy směrem ke kulturnímu domu, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace.

Během stavby však bylo zjištěno, že stávající vodovodní řad vedený v litinovém potrubí je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu byla okamžitě doba zhotovení prodloužena o měsíc a k plánovaným pracím se navíc ještě přidala výměna vodovodního řadu.

Konečná cena včetně víceprací nakonec činila 7.168.973,07 Kč včetně DPH, kolaudace proběhla 30. listopadu 2018 a výsledný dojem z nového vzhledu Školní ulice umocnilo krásné vánoční osvětlení. Za zmínku též stojí, že rekonstrukce před letními prázdninami ani po nich nijak podstatně nezasáhla do chodu žádné ze škol ani školní jídelny.