608 436 941

Stručně, obrazem

Autor: | Zveřejněno: úterý 25. června 2024 | 18x

Převzato z facebook.com/mestotrhovesviny

Společně pro co nejlepší výsledek! Zapojte se a vyplňte dotazník.

Pracujeme dále na snížení energetické náročnosti našich budov. Byla nainstalována již druhá fotovoltaická elektrárna, a to na budově nově zrekonstruované školní jídelny. Provoz jídelny, zejména kuchyně, je energeticky velice náročný. Fotovoltaická elektrárna nám pomůže pokrýt více než 30 % roční spotřeby elektrické energie.

Naše město a jeho občané získali několik prestižních ocenění za své úsilí v oblasti udržitelného nakládání s odpady a recyklace:

1. místo v Jihočeském odpadovém přeboru v rámci okresu České Budějovice, 3. místo v rámci Jihočeského kraje v kategorii obce, městyse a města od 2000 do 7000 obyvatel, ocenění za nejlepší obec roku 2024 za zpětný odběr elektrozařízení.

Jako ocenění našich snah jsme obdrželi diplomy a certifikáty od ELEKTROWIN, EKO-KOM a Jihočeského kraje, stejně jako finanční dar ve výši 10.000Kč. Děkujeme, že třídíte.

Zaměstnanci údržby města získali nový špičkový a velmi výkonný stroj pro boj s rychlerostoucí trávou - samochodnou komunální sekačku, která pomůže s rychlejším posečením městských ploch. Sekačka je určena nejen k sekání trávy, ale na podzim i ke sběru spadaného listí. Vedení města se snaží efektivně obnovovat strojní park údržby města, který byl léta zanedbáván.