608 436 941

Dětská skupina Včelka

Autor: Bc. Kateřina Matějková | Zveřejněno: 25. února 2024 | 21x

Pro děti od 1 roku až po předškoláky, od 1. března 2024 nově v našem městě.

S blížícím se termínem ukončení téměř 5leté mateřské dovolené jsem chtěla navázat na mé získané vzdělání a využít i osobní zkušenost, kterou mám s výchovou dvou holčiček. Od maminek jsem v tu dobu slýchávala, že řeší téměř stejný problém a to, kam umístit děti, aby se mohly vrátit ke své profesi. Projekt Dětské skupiny jsem plánovala už od studií a realizaci jsem nechtěla odkládat. Od počátku roku 2023 jsem začala shánět v T. Svinech vhodný prostor, a když jsem v říjnu dostala povolení od Finančního úřadu, vypuklo budování, projektování a legislativa mé vize tohoto projektu.

V tu chvíli jsem ještě netušila, jaké překážky a nároky na bezpečnost provozovny budeme muset vyřešit, ale v tomto ohledu není možné dělat kompromisy. Nakonec se naplnila i moje představa a jsem přesvědčena, že nově vzniklé prostory budou pro děti bezpečným a domácím zázemím. Od 1. 3. 2024 otevírám první skupinku pod názvem “Včelka”. Druhou máme již v budování a věřím, že ještě před létem otevřeme i druhou skupinku “Čmeláček”.

Pro informaci - co vlastně dětská skupinka je a v čem je její úloha? Jedná se o alternativu jesliček a mateřské školky dohromady. Péče je zaměřena na děti již od věku 1 roku až do předškolního vzdělávání a poskytuje veškerou péči, kterou děti potřebují. Každou skupinku bude navštěvovat 12 dětí a vždy o ně budou pečovat minimálně dvě kvalifikované osoby. Naším cílem je nabídnout profesionální a dostupnou službu pro rodiny s dětmi. Věříme, že tuto individuální službu ocení rodiče, zaměstnavatelé i město Trhové Sviny jako alternativní doplňkové řešení k provozu MŠ.

Snad každý rodilý pamětník Trhových Svinů si jistě pamatuje na řeznictví a zaměstnaneckou kuchyň Statků Trhové Sviny, která byla následně využívána pro legendární kynuté knedlíky. Dnes jsou z jídelny dvě prostorné místnosti pro třídy a chodba. V prostoru, kde se umývalo nádobí, jsme vybudovali sociální zařízení, sprchový kout, výlevku a čtyři dětské toalety včetně umývadel. Ze zázemí pro zaměstnance jsme vybudovali výdejnu jídla pro přípravu dětských svačin.

Jsem potěšena, že i s týmem zaměstnankyň naší Dětské skupiny jsme našly společnou řeč a všechny se moc těšíme na první a další dny. Plánujeme např. společné opékaní buřtů, stavění májky, sportovní aktivity s lektorkou SK Rychlé šelmy, smyslohrátky, logohrátky atd. Chceme klást důraz na trpělivost dítěte s individuálním přístupem, samostatnost dítěte, kdy jsou využívány principy Montessori výuky.

Velmi ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi pomohli při realizaci tohoto projektu, který by nebyl zrealizován bez mého manžela, rodiny, přátel, dobrovolníků a sponzorů. Velké díky patří: Městu Trhové Sviny, Medisize CZ, s.r.o., Střední škole Trhové Sviny a jejím studentům, Ing. Zdeňku Fischerovi a firmám HaralComp, s.r.o., Doppler CZ, s.r.o., Papírnictví Poprokan s.r.o, Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., NUVO reklama a Veselé dřevo.

Děkuji!

Věřím, že naše skupinky budou prospěšnou službou nejen pro rodiče, ale i pro firmy a budeme kvalitním doplněním mateřských škol.

Dětská skupinka je pod neziskovkou Včelka Mája, z.s. vcelkamajats@gmail.com tel: 721 214 518.