608 436 941

Projekt „Modernizace cvičného bytu a kuchyně, ZŠ Trhové Sviny“

Autor: | Zveřejněno: 21. února 2024 | 3x

Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je modernizace cvičného bytu a kuchyně na Základní škole v Trhových Svinech, čímž dojde ke zkvalitnění materiální základny školy k poskytování odpovídajícího odborného vzdělávání.

Cílem projektu je formou modernizace odborné učebny (realizace stavebních prací, pořízení nábytku a vybavení vč. prvků virtuální reality) zajistit kvalitní výuku díky zabezpečení moderního zázemí a vybavení pro vzdělávání žáků. Hlavním cílem je celková modernizace výuky a zázemí školy pro poskytování moderního a odborného vzdělávání, vč. zajištění moderních pomůcek pro zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání a práci s digitálními technologiemi.

Výsledkem projektu bude moderní odborná učebna s možností výuky v rámci polytechnického vzdělávání, která významně zkvalitní výuku a umožní žákům využívat moderní technologie a pomůcky ve výuce.

Důsledkem realizace projektu bude moderní zázemí a vybavení pro výuku a zvýšení znalostí a dovedností žáků.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).