608 436 941

Stručně, obrazem

Autor: | Zveřejněno: pondělí 23. října 2023 | 23x

Převzato z facebook.com/mestotrhovesviny

V polovině října se uskutečnila první lekce kroužku “Indoor lyžování” v Českých Budějovicích pro žáky 6. tříd základní školy. Jsme rádi, že jsme usnesením rady města podpořili úhradu výdajů na tento kroužek.

Na zasedání rady města 16. 10. bylo schváleno pořízení fotovoltaické elektrárny na budovu Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny za cenu 1.350.000 Kč. Termín realizace je do konce roku 2023 a zařízení bude primárně sloužit pro potřeby zdravotního zařízení.

Oznamujeme, že Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o provádí plánovanou mýtní těžbu dřeva v lokalitě Rejta - pomník. Provádí se obnova porostu ve stáří 140 let. Borový porost již vykazuje značnou hnilobu. Vzniklá holina bude obnovena do dvou let po těžbě.