608 436 941

Ze světa energetiky

Autor: | Zveřejněno: čtvrtek 21. září 2023 | 8x

Tipy pro výběr fotovoltaiky

Fotovoltaické elektrárny zažívají velký boom. Jak se ale nespálit při jejím pořízení? ENERKOM RŮŽE přináší pár základních tipů (Převzato a zkráceno z https://caft.cz/desatero-pro-vyber-fotovoltaiky):

1. Proč chcete fotovoltaiku?

Nejprve si promyslete, proč chcete fotovoltaickou elektrárnu. Zvažte, zda ji potřebujete pro úsporu elektřiny v domácnosti, ohřev vody, klimatizaci, nabíjení elektromobilu nebo jako záložní zdroj energie při výpadku elektřiny.

2. Výběr instalatérské firmy

Zvolte kvalitní firmu, která poskytne individuální řešení na základě vašich potřeb a spotřeby elektřiny. Důležité je, aby měla oprávnění k instalaci fotovoltaických elektráren a pozitivní reference. Rady od známých a využití online adresářů mohou pomoci při výběru. Až poté, co je žádost o připojení k síti vyřízena, doporučuje se dát firmě větší zálohu na instalaci.

Doporučujeme hledat na těchto odkazech:
https://caft.cz/hledam-profika

https://www.solarniasociace.cz/seznam-doporucenych-firem

https://refsite.info/photovoltaics/contractors

3. Jaký výkon potřebujete?

Spolehlivý dodavatel vám pomůže určit vhodnou velikost systému na základě současné spotřeby elektřiny, ale zvažte i budoucí změny spotřeby. Pokud máte dostatečně velkou střechu, budete moci brzy nabídnout přebytečnou elektřinu rodině, sousedům nebo přátelům, což je klíčový trend budoucnosti. Stát také připravuje legislativu, která usnadní sdílení energie.

4. Baterie

Baterie slouží k ukládání vyrobené elektrické energie, což vám umožní využívat sluneční energii i v době, kdy fotovoltaický systém není aktivní. Tím zvýšíte využití vaší vlastní elektřiny a zajistíte si nezávislost v případě výpadku elektrické sítě. V budoucnu můžete baterii využít i k poskytování flexibilní energie pro stabilizaci sítě, což může být další výhodou. Program Nová zelená úsporám poskytuje vyšší dotační podporu pro tyto systémy.

Je však důležité poznamenat, že baterie není nezbytnou součástí fotovoltaického systému. Rozhodnutí o její instalaci závisí na vašich potřebách a plánech pro využití solární energie. Pokud později zvážíte přidání baterie, to je možné, ale může to znamenat dodatečné náklady a ztrátu nároku na dotace.

5. Kvalita a materiály

Ujistěte se, že instalatér použije kvalitní materiály od renomovaných výrobců a má zkušené instalatéry. Chytré řízení spotřeby může zvýšit návratnost investice.

6. Orientace panelů
Zvažte ideální orientaci panelů na východ, západ nebo jih, v závislosti na dostupných plochách a architektonických hlediscích. Obvykle se panely umisťují na střechu domu, ale mohou být také umístěny na garáži nebo jiných budovách na pozemku. Existuje také možnost instalace panelů na fasádu domu, ale jejich účinnost výroby je zde nižší.

7. Připojení do sítě
Proces připojení solárního systému do elektrické sítě se nazývá uvedení do provozu (UP). Spolehlivá firma zajistí veškeré potřebné dokumenty pro podání žádosti o připojení k distribuční síti a následně podá tuto žádost v souladu s požadavky příslušné distribuční společnosti. Kvalitní dodavatel obvykle zahrnuje do těchto dokumentů projektovou dokumentaci a smlouvu o připojení.

8. Financování
Proces financování instalace fotovoltaického systému může být klíčovým aspektem. Doporučuje se postupovat tak, že první záloha se hradí po podpisu smlouvy s vybranou firmou, často činí 10–40% celkové ceny instalace. Druhá záloha, která často činí 50–70%, se vyžaduje po získání smlouvy o připojení k elektrické síti a zahájení montáže. Zbytek z celkové ceny instalace se hradí až po dokončení projektu a předání hotového díla (včetně předávacího protokolu a revizní zprávy).

9. Dotace
Pro instalaci můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám, a spolehlivá firma vám může pomoci s potřebnou dokumentací. Dotace je vyplácena poté, co prokážete zaplacení celkové ceny za dodávku a instalaci elektrárny a obdržíte potvrzení o připojení k elektrické síti.

10. Servis a záruka
Životnost fotovoltaických panelů a některých dalších komponent fotovoltaického systému může být různá. To je důvodem, proč firmy obvykle nabízejí záruku až na 25 let pro panely, ale mohou mít odlišné záruční doby pro jiné součásti. Tato záruka může například zahrnovat garanci účinnosti panelů. Při výběru dodavatele je důležité sledovat, jak firma reaguje na reklamace u svých jiných instalací a jaké má reference v této oblasti.

ENERKOM RŮŽE – hledáme energeticky úsporná řešení, ptáme se za vás odborníků