608 436 941

Kotlíkové dotace

Autor: | Zveřejněno: 16. srpna 2023 | 4x

Domácnosti s nižšími příjmy budou mít opět možnost získat dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících emisní třídu 3, 4 a 5, jejichž provoz je od 1. 9. 2024 zakázán. Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Zdroj tepla

Maximální dotace

Tepelné čerpadlo

 95 %, max. 180 000,- Kč

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

95 %, max. 130 000,- Kč

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

 95 %, max. 130 000,- Kč

Podporovatelné jsou pouze nové zdroje tepla registrované v Seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí (viz svt.sfzp.cz) a dále výrobky splňující požadavky na ekodesign dle příslušných nařízení EU.

Kdo může požádat o dotaci?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby k rekreaci) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu, který v nemovitosti trvale bydlí.

Jak je definována domácnost s nižšími příjmy?

O kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mohou požádat domácnosti splňující jedno z níže uvedených kritérií:

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

nebo

Žadatel nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Kdy a jak bude možné podat žádost o dotaci?

Zveřejnění výzvy dotačního programu vč. veškeré dokumentace pro podání žádosti je naplánováno na 26. 5. 2023 (web: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz).

Zahájení příjmu elektronických žádostí je naplánováno na 26. 6. 2023 od 17 hod.

Příjem elektronických žádostí bude ukončen 31. 8. 2024.

Žádost o dotaci se bude podávat výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje s následným doručením povinných příloh do 20 pracovních dnů.

S vyřízením kotlíkových dotací jsou stejně jako loni připraveni pomoci pracovníci místní akční skupiny MAS Sdružení Růže:

Lucie Kolářová, tel. 773 370 895, kolarova@mas.sdruzeniruze.cz

Adéla Pixová, tel. 774 743 740, pixova@mas.sdruzeniruze.cz

https://mas.sdruzeniruze.cz/

Webové stránky JČ kraje: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz