608 436 941

Enerkom Růže

Autor: Ing. Magdalena Chytrová tel. 608 608 334, Mgr. Adéla Pixová tel. 728 889 616 | Zveřejněno: 16. srpna 2023 | 6x

Regionální energetická komunita ENERKOM RŮŽE z.s. vznikla v roce 2022 a našimi hlavními cíli je poskytování energetických služeb našim členům a partnerům a podpora jejich aktivní účasti na energetickém trhu.

Klademe si za cíl vytvářet nové investiční příležitosti v oblasti obnovitelné energie a zapojovat veřejnost do opatření směřujících k využívání těchto zdrojů. Děláme osvětu, sledujeme dotační příležitosti, pořádáme školení, zveme si odborníky a jezdíme za příklady dobré praxe v ČR i do zahraničí.

Spolek slouží jako platforma pro společenství, která se věnují obnovitelné energii, zejména v území místní akční skupiny MAS Sdružení Růže (https://mas.sdruzeniruze.cz/).

ENERKOM RŮŽE podporuje členy, kteří již sami vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů, propaguje decentralizaci energetiky a udržitelné postupy a spolupracuje na tvorbě legislativních a ekonomických opatření pro rozvoj komunitní energetiky, včetně aspektů právní úpravy a místních distribučních sítí. V letošním roce jsme se stali členy Unie komunitní energetiky UKEN (https://www.uken.cz).

Pro vybrané obce připravujeme energetické koncepce. Analyzujeme objekty, jejich energetickou spotřebu, potenciál pro obnovitelné zdroje a stav staveb. Na základě toho navrhujeme opatření, která snižují energetickou náročnost budov, nezávislost na centrální energii a šetří finance.

V některých obcích provádíme monitoring a správu spotřeb energií a pomáháme se zaváděním energetického managementu. Pravidelnými odečty sledujeme energetické nároky jednotlivých míst a na základě výsledků zavádíme opatření pro efektivní využití energie.

S celoevropskou transformací energetiky se často skloňují tzv. 4D:

 Dekarbonizace = odklonění energetiky od závislosti na fosilních zdrojích. Prioritou je chránit klima a krajinu. Decentralizace = malé obnovitelné zdroje rozeseté napříč územím snižují emise skleníkových plynů, činí obyvatele nezávislé na centrálních dodávkách a odolné proti výkyvům v ceně energií. Demokratizace = energetická společenství umožňují občanům spojit se ve výrobě i spotřebě energií a posílit své postavení na energetickém trhu. Digitalizace = s novými technologiemi je možná oboustranná komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem prostřednictvím chytré sítě (smart grid) a tím i optimalizace spotřeby.

O tyto čtyři základní body bude usilovat i ENERKOM RŮŽE a to tak, aby přinášel užitek nejen svým členům, ale i společnosti a životnímu prostředí ve svém okolí.

Kontakt:

ruze@enerkom.online

www.enerkom-ruze.cz