608 436 941

Talent v MASce 2018/2019

Autor: Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže | Zveřejněno: 18. září 2019 | 113x

Nový ročník vyhodnocení mladých talentů

MAS Sdružení Růže připravuje 2. ročník oceňování talentovaných dětí „Talent v MASce 2018/19“ v kategorii humanitní, technické, sportovní, umělecké, přírodovědné a speciální.

Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a mládeže. Nejde jen o morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či vedoucích, ale i o jejich finanční podporu.

Za minulý školní rok jsme ocenili výkony celkem 56 dětí, jednotlivců i členů kolektivů s mimořádnými výsledky v různých oblastech. Na slavnostním večeru spojeném s oceňováním talentovaných dětí se v lednu 2019 sešlo na dvě stě lidí, kteří oceněným vyjadřovali bouřlivě podporu.

Nyní otevíráme druhý ročník pro nominace. Proto se obracíme na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí ve věku 7 – 19 let v uvedených oborech. Mladší děti, doufáme, že podchytíme zejména prostřednictvím základních škol, středoškoláky spíše prostřednictvím jejich rodičů a známých. Nicméně ani škola nemusí vědět o všech mimoškolních aktivitách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?

Humanitní - humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.

Technická - technické soutěže - soutěž v programování, radiotechnice, modelářské soutěže a pod.

Sportovní - nejlepší výsledky dosažené v různých sportech

Umělecké - soutěže hudebních škol, concertino atd., taneční soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.

Přírodovědná - přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.

Speciální - soutěže hendikepovaných

Uzávěrka nominací je 15.11.2019, slavnostní vyhlášení bude koncem ledna 2020.

Více informací získáte v MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí 107, Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové, tel: 724 643 050, manazer@mas.sdruzeniruze.cz

Formulář k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz/talent-v-masce/ds-3991/p1=7992