608 436 941

Stručně, obrazem

Autor: | Zveřejněno: 27. července 2023 | 25x

Převzato z facebook.com/mestotrhovesviny

Po více jak roce byla dokončena rekonstrukce technologie na úpravně vody v Otěvěku. Celková rekonstrukce vyšla na 28.750.000 Kč.

Zastupitelstvo města Trhové Sviny schválilo Zdravotnímu zařízení poliklinika města Trhové Sviny v rozpočtu na rok 2023 finanční prostředky na pořízení defibrilátoru. Aby toto zařízení bylo ku pomoci co největšímu okruhu lidí, rozhodli jsme se pro jeho venkovní umístění v boxu na budově s lékařskou pohotovostní službou na adrese Nábřeží Svatopluka Čecha 664. Přístroj je zpřístupněn každému, kdo bude potřebovat pomoc. Po zavolání na linku 155 vám dispečer sdělí přístupový kód pro otevření boxu.

Započala oprava mostu v Jirsíkově ulici za celkovou cenu cca 670.000 Kč vč. DPH a zároveň probíhá čištění koryta Farského potoka.

Na zasedání rady města 24. 7. bylo zastupitelstvu města navrženo udělení čestného občanství města Trhové Sviny panu MUDr. Yahia Jabalimu za jeho dlouholetou práci v oboru pediatrie a hematologie. “Chtěli bychom tímto krokem poděkovat panu doktorovi za celoživotní vynikající služby a výjimečný přínos nejenom pro obyvatele našeho města. Zároveň jsem nesmírně rád, že kolegové z rady města tuto myšlenku jednoznačně podpořili,” říká starosta města Ing. David Štojdl