608 436 941

Informace o kotlíkových dotacích pro vlastníky a spoluvlastníky nemovitostí,

Autor: Ing. Jitka Neprašová, Odbor životního prostředí | Zveřejněno: 12. června 2023 | 7x

kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy

O dotacích pro domácnosti s nižšími příjmy bylo již informováno dříve. Tyto domácnosti s nižšími příjmy mohou dotaci nadále čerpat dle podmínek Státního fondu životního prostředí zveřejněných na webových stránkách: SFŽP ČR - dotace a půjčky - kotlíkové dotace -domácnosti s nižšími příjmy - kotlíkové dotace.

O dotacích pro ostatní domácnosti se lze dozvědět rovněž na stránkách Státního fondu životního prostředí, a to na odkazu: SFŽP ČR - dotace a půjčky - kotlíkové dotace - dotace pro ostatní domácnosti - kotlíkové dotace.

K novinkám, které budou spuštěny od září 2023 (dle stránek SFŽP):

Výše dotací z Nové zelené úsporám od září 2023

Dotace na fotovoltaické systémy a ohřev vody

Výše podpory

Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m2

45 000 Kč

Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m2

60 000 Kč

Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,5 kW

45 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

45 000 Kč

Dotace na fotovoltaické systémy

Výše podpory

Minimální instalace o výkonu 2 kWp

60 000 Kč

Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla

100 000 Kč

Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp

10 000 Kč

Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia

10 000 Kč

Dotace na dobíjecí stanice

Výše podpory

Instalace dobíjecí stanice

15 000 Kč

Dotace na zdroje od září 2023

Výše dotace

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva

80 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezonním zásobníkem pelet

100 000 Kč

Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu. 

45 000 Kč

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000 Kč

Tepelná čerpadla

Výše dotace – pouze vytápění

Výše dotace – vytápění a ohřev vody

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a ohřev vody s podporou fotovoltaiky

140 000 Kč

140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch 

60 000 Kč

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch–voda

80 000 Kč

100 000 Kč

Tepelné čerpadlo země–voda s plošným kolektorem

120 000 Kč

140 000 Kč

    

Změnu čeká podpora instalace dobíjecích stanic pro elektromobily. Z původních 30 000 Kč se sníží na 15 000 Kč.

Plynový kotel za čerpadlo

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) bude doplněn o podporu na výměny starých plynových kotlů a topidel provozovaných 20 a více let. Podmínkou je, že žadatel musí zde uvedené plynové spotřebiče dle programu vyměnit za tepelné čerpadlo. Dalším požadavkem je, aby byl dům alespoň částečně zateplený, protože jinak by byl provoz tepelného čerpadla neefektivní.

Fond upozorňuje, že zájemci mohou od září podat žádost o dotaci i na rozpracované projekty.

Bytové jednotky

Podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu mohou od ledna 2023 bytové jednotky sdílet elektřinu vyrobenou společnou solární elektrárnou. Navíc zdroje o výkonu do 50 kWp mají od letoška jednodušší povolovací proces než dřív.

Důvodem odkládání renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru podle stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstva. Obvykle je potřebný souhlas většiny, nebo dokonce všech vlastníků bytů či družstevního podílu a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

SVJ nebo bytové družstvo žádající o dotaci bude muset doložit počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmových domácností. Dotace se tak bude moci zvýšit až o 150 000 Kč na každou nízkopříjmovou domácnost. Výše příspěvku však bude záviset na typu úsporného

opatření a na ploše bytu dané domácnosti. Dotace bude financována formou záloh, což by rovněž mělo vlastníkům s nižšími příjmy pomoci.

Nově také dojde k doplnění programu NZÚ Light, který je zaměřen na nízkopříjmové domácnosti a na rozdíl od běžných dotací z NZÚ není vyplácena až zpětně. Lidé s nižšími příjmy žijící v bytech si budou také moci nechat vyměnit okna s dotací maximálně 12 000 Kč na jedno okno.

Dotace se rozšíří i na bytové domy ve vlastnictví obcí, které budou moci žádat o stejnou pomoc jako ostatní. Dotace pro domy ve vlastnictví obcí by podle ministra Hladíka mohla dosáhnout až 75 procent celkových nákladů.

Informace v tomto článku nejsou v žádném případě kompletní, a zároveň mohou být v čase příslušnými ministerstvy či institucemi upraveny. Upřesňující podmínky na získání dotace hledejte na webových odkazech uvedených na začátku článku.

Obrátit se můžete na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS, kteří poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.