608 436 941

Zápis žáků

Autor: Mgr. Jiří Pavel, ředitel školy | Zveřejněno: 10. února 2023 | 38x

do 1. ročníku Základní školy Trhové Sviny

Ředitel Základní školy Trhové Sviny oznamuje, že zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2023 - 2024 se koná v budově základní školy 

21. dubna 2023 pátek od 13,00 hodin do 17,00 hodin

22. dubna 2023 sobota od 9,00 hodin do 12,00 hodin

 Rodiče při zápisu předloží:

  • vytištěnou a podepsanou žádost (elektronický zápis)
  • osvědčení o státním občanství (pouze pro cizí státní příslušníky)
  • rodný list dítěte, doklad o bydlišti

 - případně doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním roce 2022/23

- případně doporučení k odkladu školní docházky ve školním roce 2023/2024

 (doporučení poradenského zařízení – PPP nebo SPC a dětského nebo odborného

 lékaře, popř. klinického psychologa)

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET VĚKU DO 31. 8. 2023.

Před prezenčním zápisem je nutné dítě zapsat elektronicky. Elektronický zápis žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023 - 24 bude probíhat ve dnech od 3. 4. 2023 do 14.4.2023. Kritéria pro přijímání žáků do prvních tříd, veškeré informace a odkazy k zápisu najdou rodiče na webových stránkách školy od 20. 3. 2023.

Děti, které měly povolený odklad školní docházky, se opět dostaví k zápisu.

Rodiče, jejichž dítě se narodilo v době od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit. Tyto děti lze na žádost rodičů předběžně zapsat, přijímány k návštěvě školy budou na základě odborných vyšetření.

Zvláštní zápis žáků cizinců bude probíhat také v tomto termínu.