608 436 941

Přeshraniční skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko

Autor: Ondřej Kolář | Zveřejněno: 24. prosince 2022 | 7x

Zasedání přeshraniční skupiny Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko pořádal Energy Centre České Budějovice, z. s. ve středu 30. listopadu v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech. Za účasti mj. dvorního rady Mag. Waltera Wösse (Úřad hornorakouské vlády) a Ing. Arch. Petra Hornáta (Jihočeský kraj) celou akci, zaměřenou především na aktuální témata v oblasti energetiky, zahájil starosta města Ing. David Štojdl.

V průběhu dopoledních přednášek zaznělo několik zajímavých témat, z nichž za zmínku rozhodně stojí připravovaná legislativa v oblasti tzv. komunitní energetiky, která by městu díky vlastnímu lokálnímu zdroji elektrické energie měla přinést zajímavé možnosti na úrovni tzv. sdílené elektřiny. Obzvláště pak v kontextu celosvětového dění z posledních měsíců (nejen v oblasti energetiky) by tato legislativní úprava měla ještě více zdůraznit význam, který má energie pocházející z obnovitelného zdroje a je vyrobena bez závislosti mj. na komoditě jako je zemní plyn.

Zajímavé možnosti především v oblasti dotačních titulů se ovšem otevírají také potencionálním odběratelům tepelné energie ze systému centrálního zásobování. První vlna je v této fázi určena např. těm, kteří mají kotle na tuhá paliva a uvažují nad změnou vytápění. Program byl obohacen také o představení trhovosvinenské biomasové teplárny včetně komentované prohlídky.