608 436 941

V lednu bude nový nejen rok

Autor: Za redakční radu TSL Hana Halešová | Zveřejněno: pátek 18. listopadu 2022 | 24x

Velké změny v našem zpravodaji

Barva a jiná grafika.

Z jedné vody načisto... Tak by se dala shrnout jednání, na jejichž konci bude zcela nová podoba TSL.

O změně grafiky a přechodu z černobílého k barevnému tisku uvažovala redakční rada již delší dobu. Na možnost barevné podoby se mne často ptali i čtenáři TSL. Další popudem bylo i hodnocení, které TSL obdržely v celostátní soutěži zpravodajů (podrobně viz TSL 11/2022) - ztráta 8 bodů z 50 možných se týkala zejména grafické podoby periodika.

Naše poměrně těžké rozhodování, zda požadovat dražší variantu tisku právě v tomto ekonomicky problematickém období, usnadnilo zvýšení cen ze strany tiskárny Fibox Třebíč. Ceny se neměnily od r. 2011, navíc měly Trhové Sviny doposud zdarma Fiboxem zajišťovanou online podobu novin https://tsl.zpravodaje365.cz, a to z toho důvodu, že právě náš zpravodaj byl prvním (ano, tzv. pokusným králíkem), na němž Fibox zkoušel a propagoval možnost této podoby městských zpravodajů.

Redakční rada při diskuzi o další podobě TSL došla k názoru, že propočítávání nové finanční situace je právě ten moment, kdy změn může být víc. Vedení města jsme tedy předložili návrhy další podoby zpravodaje (s ohledem na cenovou nabídku Fiboxu) a nových cen inzerce, následoval rozbor těchto návrhů na ekonomickém odboru města a jednání s vedením města. A výsledek?

Od roku 2023 budou i tištěné TSL barevné, náklad zůstane na počtu 700 výtisků, zvýší se ceny inzerce (jejich výše byla podrobně porovnána s dalšími zpravodaji v ČR se shodným nákladem) a také cena výtisku - ze současných 5,- na 7,- Kč. 

Nová grafika se momentálně připravuje a my v redakční radě doufáme, že vás, naše čtenáře, v lednu příjemně překvapíme.