608 436 941

Obhájili jsme!

Autor: Redakce TSL | Zveřejněno: 22. října 2022 | 12x

Úspěch v celostátní soutěži

TSL opět získaly ocenění v soutěži zpravodajů

Stejně jako v loňském roce, tak i pro rok 2022 Trhovosvinenské listy v soutěži Radniční listy roku 2022 vybojovali 1. místo v okresním a 4. místo v krajském kole (kategorie měst s 2000 - 10 000 obyvatel). Soutěž pořádá Nezávislý Spolek Kvalikom a jen v naší kategorii hodnotil 257 periodik. Do soutěže se vedle obecních zpravodajů mohou hlásit i sociální sítě (FB, instagram) určené ke komunikaci obce s občany.

My v redakci jsme si vědomi, že ocenění dostaly TSL zejména díky svým více či méně pravidelným připěvatelům, kterým velice děkujeme za pravidelný a bohatý příděl informací, zajímavostí a fotografií. Náš zpravodaj tvoříme díky vám a pro vás - naše spoluobčany.

Další dobrou zprávou vedle ocenění našich listů je to, že ve spolupráci s tiskárnou FIBOX připravujeme novou grafiku a obálku TSL. Jak už to tak bývá, rozhodující slovo v případných úpravách a novinkách budou mít finanční možnosti rozpočtu města.