608 436 941

Kostel Nejsvětější Trojice

Autor: Jana Kokejlová | Zveřejněno: 24. června 2019 | 192x

Opravy poutního kostela

Návštěvníci, kteří v letošní sezóně navštíví kostel Nejsvětější Trojice, budou určitě mile překvapeni jeho vylepšenou podobou. Nejen, že se v posledních dvou letech dočkal celkového restaurování hlavní oltář, který až teď, kdy byla doplněna sochařská výzdoba, září svou krásou a ohromuje nejednoho, kdo k němu vzhlédne. Ale i interiér kostela se proměnil. Opravena byla výmalba i výzdoba bočních oltářů. Do kostela investoval velkou měrou stát, který v dvouletém období spolufinancoval restaurování hlavního oltáře v celkové výši 1 393 000,-Kč, vlastník s nemalým přispěním města Trhových Svinů tuto částku doplnil o 243 000,- Kč. Takže se celkové náklady na restaurování hlavního oltáře vyšplhaly na 1 646 000,-Kč.

Opravy interiéru si vlastník Římskokatolická farnost Trhové Sviny hradila ze svých zdrojů. Velké poděkování patří P. Josefu Stolaříkovi, který daroval tomuto kostelu velkou dávku energie, času a v neposlední řadě i finančních prostředků. Nesmím ani nemohu a nechci opomenout poděkovat Marcinu Żelaznemu, který se zasloužil za restaurování hlavního oltáře. V letošním roce čeká ještě poutní kostel nátěr a drobné opravy šindelové střechy, které, doufejme, budou realizovány s osmdesáti,,,,procentním přispěním Ministerstva kultury ČR z programu Podpory kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Od začátku července do konce srpna bude poutní kostel Nejsvětější Trojice otevřen veřejnosti i s průvodcem. Tak si budete moci tu vyšperkovanou podobu této krásky prohlédnout na vlastní oči.