608 436 941

Získali jsme areál bývalé fary!

Autor: Ing.arch. Jiří Weinzettl, radní města | Zveřejněno: 27. února 2022 | 182x

V roce 2018 jsem v Trhovosvinenských listech psal o tom, že bývalá fara je na prodej a že by ji město mělo koupit. Po třech letech mohu říct: byl to boj, ale povedlo se! Získáním obou polovin areálu dochází k jeho opětovnému spojení v jeden celek. Původním majitelem plánovaná demolice nejcennějšího objektu barokní fary se neuskuteční. Důležitá historická vrstva našeho města zůstane zachovaná i pro další generace.

Jednu polovinu areálu jsme získali směnou za pozemek určený pro zastavění nad Pískovcem. Původně jsme na tomto pozemku chtěli novou komunikaci a inženýrské sítě realizovat sami a parcely následně prodat. Získali jsme i stavební povolení. Rozpočet stavby však jednoznačně potvrdil ekonomickou nevýhodnost záměru, respektive neprodejnost těchto nových parcel. Díky majetkoprávním vztahům nebylo totiž možné parcely zajistit po obou stranách nově plánované komunikace, navíc její délka (a tedy i cena) byla vůči celkové prodejní ploše pozemků neúměrná. Novým majitelem pozemku je nyní stavební firma, která má v plánu realizovat i samotné rodinné domy. Touto směnou jsme tedy odblokovali také rezidenční výstavbu ve městě, dalo by se říct, že „zabili dvě mouchy jednou ranou“.

Druhou polovinu areálu jsme koupili od římskokatolické církve, a to za velmi výhodných podmínek. Až překvapivě příznivá cena, navíc rozložená do tříletého splátkového kalendáře, náš rozpočet nikterak vážně nezatěžuje.

V současnosti necháváme areál podrobně zdokumentovat a zaměřit jednotlivé objekty, zadáváme stavebně technický a stavebně historický průzkum. Budoucí možnou podobou celého komplexu se zabývají také studenti fakulty architektury na ČVUT v Praze. Získáme tak řadu důležitých podkladů a zajímavých podnětů proto, abychom proces obnovy brzy nastartovali a hlavně správně nasměrovali.

Už v létě chceme využít nádvoří k několika kulturním akcím. Věřím, že půjde o první impulz směřující k postupné proměně nádvoří v zajímavé místo, v kvalitní veřejné prostranství, kde lidé budou rádi trávit volný čas.