608 436 941

Ocenění naší práce hejtmankou Jihočeského kraje

Autor: Mgr. Eliška Švepešová, místopředsedkyně spolku Haima ČB | Zveřejněno: sobota 15. června 2019 | 181x

Haima České Budějovice, spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby,

Ráda bych se s Vámi podělila o radost z našeho úspěchu. Při Dětském oddělení Nemocnice České Budějovice funguje na hematoonkologické jednotce, na bázi dobrovolnosti, uskupení rodičů - Haima České Budějovice, spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, které sdružuje lékaře, sestry, přátele a rodiče léčených dětí s onkologickými a krevními diagnózami.

Zakladatelem a iniciátorem této aktivity byl pediatr MUDr. Y. Jabali, kterého jistě všichni trhovosvinenští znáte jako praktického dětského lékaře. Pan doktor poté odešel pracovat do českobudějovické nemocnice, kde se z něho stal známý, úspěšný a obětavý dětský hematoonkolog.

Pan doktor nejenom léčil malé pacienty, ale přemýšlel i nad tím, jak jim zpříjemnit léčbu a dlouhý i velice náročný pobyt v nemocnici, nebo jak o ně pečovat po ukončení léčby. Proto oslovil rodiče léčených dětí, aby založili spolek. Vznikla tak Haima (řecky krev), jejímž posláním je ulehčit dětem i jejich rodičům onkologickou léčbu. Spolek získává od štědrých dárců finanční prostředky, které využívá k nákupu nadstandardního zařízení pro dětskou hematoonkologii. Ze získaných prostředků už byly nakoupeny digitální pumpy, polohovatelná lůžka, lůžkoviny s dětskými motivy, vybavení herny, kuchyňky pro maminky, LCD televizory, lednice nebo tablety. Dětem jsou z darů poskytovány příspěvky na ozdravné pobyty, malým slečnám paruky, jejich rodičům bezplatná péče psychologa nebo příspěvky na dopravu, apod. A nejen to, pro celé rodiny jsou pravidelně pořádána společná víkendová setkání s bohatým programem pro děti. Více na www.haima-ceske-budejovice.cz

Těší nás, že si činnosti spolku všimla i hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a ocenila naši práci Čestným uznáním v kategorii Veřejně prospěšná organizace.