608 436 941

Státní fond rozvoje bydlení začal dnes přijímat žádosti o dotace a úvěry z programu Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství.

Autor: Mgr. Karolína Smetanová ředitelka komunikace | Zveřejněno: středa 22. května 2019 | 113x

Tisková zpráva 29. 4. 2019

SFRB - dotace na úpravu veřejného prostranství

Státní fond rozvoje bydlení začal dnes přijímat žádosti o dotace a úvěry z programu Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství.


Program je otevřen na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Díky možnosti kombinovat dotaci s nízkoúročeným úvěrem mohou obce realizovat rozsáhlejší a tedy i finančně náročnější projekty v kratším časovém horizontu.


„V rozpočtu Fondu je pro letošní rok připraveno 100 milionů korun na dotace a úvěry plánujeme poskytnout v celkovém objemu 20 milionů korun,“ říká Hana Pejpalová, ředitelka SFRB.

O státní podporu mohou požádat obce z celé České republiky, které jsou vlastníky pozemku, na němž má být plánovaná regenerace provedena. Peníze mohou být využity například na vybudování místních komunikací, cyklostezek, na zřízení dětských hřišť, veřejných rekreačních nebo sportovních ploch a parků či na doplnění veřejného osvětlení.

Dotací lze pokrýt až 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však může činit 6 milionů Kč na projekt nebo etapu. Spolu se žádostí o dotaci lze požádat i o úvěr na dofinancování. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV č. 390/2017 Sb. může dosáhnout nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt. Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně.

Výzva k podávání žádostí je zveřejněna na www.sfrb.cz a bude otevřena do 1. července 2019. Do té doby mohou obce podávat žádosti o dotace, případně o kombinaci dotace a úvěru.

Další informace na www.sfrb.cz

Státní fond rozvoje bydlení

tel.: + 420 221 771 631

mobil: + 420 720 107 177

smetanova.karolina@sfrb.cz