608 436 941

"...budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle ..."

Autor: hh | Zveřejněno: 20. října 2021 | 124x

Na prosincovém jednání zastupitelstva města dojde kromě jiného také na výběr názvu nově vznikající ulice v lokalitě nad stávající ulicí Na Vyhlídce.

Zákonem daná omezení jsou pouze dvě: název nesmí být duplicitní, a pokud jde o pojmenování po nějaké osobnosti, nesmí se jednat o osobnost dosud žijící.

Máte nějaký nápad, jak by se ulice mohla jmenovat, vážení spoluobčané? Pokud ano, napište do 20. listopadu svůj návrh na mailovou adresu tslisty@gmail.com (do předmětu zprávy uveďte heslo ULICE).

Vaše návrhy budou tlumočeny zastupitelstvu v dostatečném předstihu před jednáním, aby se s nimi zastupitelé mohli podrobně seznámit.