608 436 941

Talent v MASce 2018/2019

Autor: Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže | Zveřejněno: 17. května 2019 | 138x

Nový ročník programu "Talent v MASce"

MAS Sdružení Růže připravuje další kolo ocenění v programu „Talent v MASce 2018/19“.

Chceme ocenit a prezentovat talentované děti a mládež ve věku 7 – 19 let, a to v v kategorii humanitní, technické, sportovní, umělecké, přírodovědné.

Nepůjde jen o finanční a morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či vedoucích. Chceme jejich úspěchy více zviditelnit, chceme, aby věděli, že nám na jejich úspěchu záleží a že i oni přispívají k dobrému obrazu našeho regionu.

Obracíme se tedy na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí ve věku 7 – 19 let v uvedených oborech, které dosáhly vynikajících úspěchů v krajských a vyšších soutěžích. Mladší děti, doufáme, že podchytíme zejména prostřednictvím základních škol a základních uměleckých škol, středoškoláky spíše prostřednictvím jejich rodičů a známých. Nicméně ani škola nemusí vědět o všech mimoškolních aktivitách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?

Humanitní - humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.

Technická - technické soutěže - soutěž v programování, radiotechnice, modelářské soutěže a pod.

Sportovní - nejlepší výsledky dosažené v různých sportech

Umělecká - soutěže hudebních škol, concetino atd., taneční soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.

Přírodovědná - přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.

Speciální - soutěže hendikepovaných

Uzávěrka nominací je 31.10.2019, slavnostní vyhlášení bude koncem ledna 2020.

Více informací získáte v MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí 107, Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové, tel: 724 643 050, manazer@mas.sdruzeniruze.cz

Formulář k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz