608 436 941

Setkání s paní starostkou

Autor: Za ZO ČSŽ Trhové Sviny Iva Pařízková, předsedkyně organizace | Zveřejněno: středa 15. května 2019 | 148x

ZO ČSŽ Trhové Sviny na setkání se starostkou

Členky základní organizace Českého svazu žen se v průběhu roku setkávají několikrát, ale pravidelně vždy v květnu u příležitosti Svátku matek a v době adventu. Vždy si zveme nějakého hosta. Tentokrát jsme pozvaly starostku Města Trhové Sviny, paní Mgr. Věru Korčakovou. Paní starostka nás seznámila s děním ve městě, co vedení města připravuje. Ženy měly na paní starostku různé otázky ve vztahu k našemu městu, k současnému i budoucímu dění ve městě a paní starostka odpovídala, vysvětlovala.

Ač je jaro, velká část diskuze se týkala stromu na náměstí, který se v době adventu stává stromem vánočním. Víme, že strom je příliš vysoký, aby se dal ozdobit v celé své výšce. Paní starostka nám sdělila, že strom je ve špatné kondici a že je třeba vyřešit, zda-li zasadit nový, ale to by strom omezovaly zpevněné plochy v jeho okolí, nebo každým rokem zdobit strom jinde pokácený a umístěný na náměstí, tak jak to činí většina měst. Tak uvidíme jak to dopadne, ale určitě bychom se rády jako členky ČSŽ, ZO Trhové Sviny, spolupodílely na jeho výzdobě.

Naše setkání s paní starostkou se neslo ve velice přátelské atmosféře do pozdních večerních hodin. Stále jsme si měly o čem povídat. Paní starostce děkujeme za čas, který nám věnovala a za trpělivost s odpovídáním na naše otázky.

Navazující akcí naší ZO bude oslava MDD. Na tento den dětem chystáme různé ceny a dobrůtky.

My členky ČSŽ, ZO Trhové Sviny, se už těšíme na další setkání. Ale protože se uskuteční až ve druhé polovině roku a je teprve jaro, dovoluji si všem obyvatelům i návštěvníkům Trhových Svinů popřát příjemné jaro a krásné léto, ať se vydaří.