608 436 941

Trhovosvinenské listy dostupné na ZPRAVODAJE365.cz

Autor: za redakční radu TSL Mgr. Hana Halešová | Zveřejněno: 25. dubna 2019 | 171x

TSL jako pilotní projekt na portálu ZPRAVODAJE365.cz

Trhovosvinenské listy součástí pilotního projektu na portálu ZPRAVODAJE365.cz

V posledních měsících jsme se pro Vás, občany Trhových Svinů a místních částí, podíleli na novém projektu ZPRAVODAJE365.cz iniciovaným firmou FIBOX, s.r.o., která pro nás již několik let zajišťuje grafickou úpravu a tisk Trhovosvinenských listů.

Projekt ZPRAVODAJE365.cz rozšiřuje tištěnou verzi Trhovosvinenských listů o jejich webovou podobu (tsl.ZPRAVODAJE365.cz).

Od původní myšlenky k realizaci uběhlo už více než dva roky, ale za tu dobu se celý projekt řádně rozrostl. Aktuálně disponuje širokým spektrem funkcí a vysokým komfortem pro správu obsahu který je k dispozici členům redakční rady. Stává se tak při jediném sběru dat silným cross-platformním marketingovým nástrojem, který je možné použít pro tvorbu prakticky libovolného typu zpravodaje (např. pro školy, církve, firmy, spolky) s přesahem na internet. 

V redakčním systému projektu ZPRAVODAJE365.cz mohou všichni členové redakční rady (a do budoucna i ověření externí autoři) přispívat kdykoliv a odkudkoliv. Zároveň mají přehled o práci a aktivitách ostatních redaktorů. Vše je totiž k dispozici na jednom místě a pro všechny: články, akce, obrázky, inzerce. Pro komunikaci mezi sebou máme i jednoduchou společnou nástěnku pro vzkazy, které můžeme navzájem sdílet.

Sběr dat – článků a akcí je takto pro nás mnohem přehlednější a jednodušší. Články můžeme mít rozpracované a později se k nim vrátit a dokončit je. Součástí systému je rovněž podpora pro jazykové a autorské korektury a sofistikovaný proces schvalování a publikování příspěvků. Články se ukládají automaticky na webovém úložišti, kde se průběžně zálohují a nehrozí tak ztráta dat. 

Na tištěném zpravodaji nepoznáte, že se něco změnilo, ale celý proces redakční uzávěrky se výrazně zkrátil, a to nám umožňuje vám poskytnout aktuálnější informace.

Čtenáři, kteří preferují internet se nyní paralelně vše dozví “v barvě” a mnohdy i rozšířené formě (s větším počtem fotografií), či aktuálnější verzí textu (např. při pozdější změně termínu konání nějaké akce, nebo při onemocnění interpreta). Kromě toho jsou na webu dostupné odkazy na další informace (např. stránky daného filmu nebo přímý odkaz na server umožňující zakoupení vstupenek).

Veškeré tyto funkce jsou nyní dostupné on-line na webu https://tsl.ZPRAVODAJE365.cz

Jsme rádi, že si FIBOX, s.r.o. vybral právě Trhovosvinenské listy jako pilotní projekt na portálu ZPRAVODAJE365.cz Už nyní je tento způsob efektivnější, než jsme byli dříve zvyklí. Šetří nám spoustu času a zvyšuje kvalitu informací, které vám poskytujeme.

Tohle vše by ale nebylo možné bez podpory, neustálé komunikace mailem i telefonicky (zejména v počátcích projektu), bez důkladného proškolení celé redakční rady – toho všeho se nám dostalo od jednatele firmy Fibox, pana inženýra Františka Fialy. Jménem nás všech mu děkuji za trpělivost, názornost a celkový přístup k nám, kdo jsme se několik měsíců „za pochodu“ učili tvořit TSL úplně novým, podstatně lepším, rychlejším a přehlednějším způsobem.