608 436 941

Stavíme, rekonstruujeme, zvyšujeme kapacitu

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. dubna 2021 | 48x

Jak už jsem informovala, letošní rok je pro nás ve znamení staveb. Bezesporu tou největší a nejnákladnější je rekonstrukce školní jídelny. Práce na její rekonstrukci se rozběhly velice rychle. Jak vidíte z fotografií, jde o rekonstrukci opravdu komplexní.

Další stavba se naopak blíží do závěru. Jde o zřízení nové menší třídy v Mateřské škole Beruška. Jako reakce na velký počet dětí přihlášených do naší mateřské školy byl zpracován projekt, který využívá stávající prostory školky na sídlišti Budovatelská. Také máme připravený projekt na rozšíření této školky o přístavbu patra a jakmile bude vyhlášen vhodný dotační titul, pokusíme se získat dotaci na její realizaci.

Konečně trochu jarní počasí dovolilo i zahájení výstavby multifunkčního hřiště u sportovní haly. I zde zatím probíhají bourací práce. Beton, který byl z plochy odstraněn ale najde další využití. Je drcen a bude využit na vyspravení polních cest - mimo jiné i na připravované nové naučné stezce kolem Trhových Svinů. Ta bude vycházet od bývalého Kolínů mlýna a povede přes Prelát, Pěčín, Hrádek a přes Rejta zpět do města. Na připravovaných tabulích se dozvíte informace nejen o konkrétních místech, kde se budou nacházet, ale i mnoho zajímavostí o „hříšných lidech“ z našeho města z dob minulých.

Naopak z Jihočeského kraje přišla nepříznivá zpráva. Kvůli chybě, kterou udělali v zadání výběrového řízení na zhotovitele naší společné rekonstrukce náměstí a první části Trocnovské ulice, se vyhodnocení tohoto výběrového řízení odkládá. Ze strany Jihočeského kraje je však snaha, aby se plánované termíny posouvaly jen minimálně.