608 436 941

...jsou a nejsou místní části

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 21. března 2021 | 27x

Někdy se divím, jaké zaručené zprávy o tom, co jsem udělala, se ke mně donesou. Jedna z posledních je, že jsem z místní části Rejta udělala ulici. Už jsme se nad tím pozastavovali víckrát – proč jsou Rejta a Svatá Trojice vedeny jako ulice města a ne jako místní části. Velice obtížně se pátrá po tom, kdy se tak stalo. Odpověď každého na úřadě je: když jsem přišel, tak už to tak bylo. Stejně tak to můžu říct i já - od roku 2010, kdy jsem přišla na radnici, se zcela jistě nic neměnilo. V pátrání jsme došli do 50. let 20. století. Zřejmě to má souvislost s tím, které obce pod Trhové Sviny patřily dřív a které pod ně nově připadly. Některé místní části byly do té doby samostatné a měly dokonce i svůj úřad a svého starostu. Tak to bylo například i v Todni, která je ale dnes menší než Rejta.

Přesto si myslím, že na tom v současné době nezáleží. Ani „ulice“ města nejsou opomíjeny. Nezastupují je sice osadní výbory, ale mají navolené své spolky.

A ještě perličku. Když jsme podávali žádost o dotaci na vodovod a kanalizaci na Svatou Trojici, dost jsem se lekla, protože v podmínkách bylo, že dotace je určena pro místní části. Na náš dotaz nám bylo sděleno, že z geografického umístění i dalších náležitostí je zřejmé, že jde o samostatnou část. Nedalo mi to a pátrala jsem po pravdě na Ministerstvu vnitra ČR. Po celé řadě vyhýbavých odpovědí, jsem se – snad jen díky dobrému kontaktu – dozvěděla, že vlastně pojem místní části už neexistuje, jen se prostě dál používá.