608 436 941

Kaple Nanebevzetí Páně na Rejtech – Památka roku 2020 v Jihočeském kraji

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: středa 24. února 2021 | 12x

V polovině měsíce ledna začalo vyhlašování vítězů soutěže Památka roku 2020 v jednotlivých krajích. Tuto již tradiční soutěž každoročně vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií - 1. kategorie: malá (rekonstrukce do 2 milionů Kč bez DPH) a 2. kategorie: velká (rekonstrukce nad 2 milionů Kč bez DPH).

O této soutěži i o sdružení samotném se můžete dozvědět více na webových stránkách sdružení www.historickasidla.cz nebo na facebookovém profilu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V loňském roce jsme se do této soutěže po nějaké době znovu přihlásili, a to s úpravou bývalé stodoly na Buškově hamru, kam jsme umístili novou expozici Řemesla na vodě. O jediný hlas nám vítězství uniklo. V letošním roce jsme ale byli úspěšní s opravou kaple Nanebevzetí Páně na Rejtech, která se stala Památkou roku 2020 v Jihočeském kraji v 1. kategorii. Jako vítěz postupuje do celostátního kola. Výsledky by měly být slavnostně vyhlášeny na březnové konferenci sdružení v polovině března v Poděbradech, ale obávám se, že se vzhledem k současné situaci tato konference konat nebude. Přesto budeme čekat, zda naše kaple uspěje ve velmi silné celorepublikové konkurenci.

Cílem rekonstrukce bylo především zabránit škodám, které způsobovala rozbitá okna, současně se opravily i dveře a fasáda kaple.

Kaple Nanebevzetí Páně je ve vlastnictví města Trhové Sviny. V roce 2020 jsme využili získané dotace z Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 669 000 Kč. Z rozpočtu města pak bylo uhrazeno 522 000 Kč, celkové náklady na opravu tedy činily 1 191 000 Kč.

V loňském roce jste si mohli v srpnových Trhovosvinenských listech přečíst o tom, že se při rekonstrukci objevila tajná schránka, ve které byly uloženy listiny z předchozích rekonstrukcí, a to z let 1965 a 1987. Celé znění listin jste si mohli přečíst v článku pana Jiřího Čajana. Tyto dokumenty jsme pochopitelně na totéž tajné místo vrátili a přiložili i zprávu o naší rekonstrukci. Až v budoucnu někdo opět na dokumenty narazí, dozví se i něco o výjimečnosti loňského roku. Doufám, že pro něj bude zpráva o boji s covidem jen těžko uvěřitelným příběhem, protože budoucnost si snad už s touto i podobnými nemocemi bude vědět rady lépe než my nyní.

Věřím, že oprava kaple bude i novým impulzem k jejímu častějšímu využití, a to především místními obyvateli, pro které je tato stavba důležitou součástí jejich historie. Naší ambicí je i vybudovat novou naučnou stezku, na jejíž trase bude i kaple na Rejtech. Budeme na tento náš záměr podávat žádost o dotaci, proto doufám, že na novou stezku budeme moci vyrazit ještě v tomto roce. Ale i nyní budeme rádi, pokud vás procházka zavede k této Památce roku 2020. Než ale ke kapli vyrazíte, určitě si přečtěte i článek o historii této kaple. Možná když budete vědět, že na její stavbu přispěl i tehdejší císař František Josef I., bude i váš pohled na tuto stavbu o trochu jiný.

(Poznámka k fotkám: Rozdíl mezi původním a novým stavem je lépe než na černobílých fotografiích v tištěné podobě vidět v elektronické verzi TSL, kterou zveřejňujeme na stránkách města a na jeho facebookovém profilu, dále pak i na https://tsl.zpravodaje365.cz/)

V rubrice Z historie se o rejtské kapli dozvíte více. Najdete tam i výše zmíněné fotografie. (pozn. red.)