608 436 941

Počet obyvatel – téměř rekordní nárůst

Autor: Mgr. Věra Korčaková, Jaroslava Slámová | Zveřejněno: 24. ledna 2021 | 21x

Každoroční statistika přinesla zajímavé údaje.

Opět po roce jsem pro vás porovnala počty obyvatel v našem městě i v místních částech oproti roku předešlému i oproti roku 2013, tedy oproti roku, od něhož statistiku obyvatel pro Trhovosvinenské listy sleduji.

V těchto letech počet obyvatel našeho města poklesl pouze jednou, a to v roce 2017 o 10 obyvatel. Naopak nejvíc obyvatel přibylo v roce 2015 - 98 obyvatel. V letošním roce se náš počet opět navýšil, a to v druhém nejvyšším počtu za sledované období – o 75 obyvatel.

V následující tabulce je uveden počet obyvatel ve městě i v místních částech v roce 2020 (samostatně uvádím i Rejta a Svatou Trojici – přestože jsou vedeny jako ulice Trhových Svinů), dále srovnání roku 2020 oproti roku 2019 a srovnání roku 2020 oproti roku 2013, obě změny jsou v následujících sloupcích přepočítány na procenta.

TABULKA 1 části obce

Nejvyšší nárůst počtu obyvatel tentokrát zaznamenalo samotné město, přibylo zde 27 obyvatel.

Ve většině místních částí již tradičně obyvatel přibývá, tento trend můžeme označit jako dlouhodobější.

Opravdu významný nárůst obyvatel zaznamenal Otěvěk, kde přibylo 18 obyvatel. Druhý nejvyšší nárůst 6 obyvatel – si připsaly shodně Svatá Trojice a Čeřejov. V letošním roce tedy v místních částech jako jediné zaznamenaly pokles Rejta, ale jen o jednoho obyvatele. Rejta naopak byla v loňském roce rekordmanem v nárůstu počtu obyvatel, přibylo jich 10.

Pokud bychom nárůst počtu obyvatel porovnávali se stávajícím počtem obyvatel v konkrétních místních částech, porovnávali bychom tedy procentuální nárůsty, nejúspěšnější by byly Nežetice s nárůstem o 12,5%, Čeřejov s 10,7% a Třebíčko s 9,7%.

V porovnání s rokem 2013 nejvíce obyvatel nepřibylo v městě samotném (nárůst o 34 obyvatel). Nejvyšší nárůst počtu obyvatel i díky přírůstku z posledního roku si připisuje Otěvěk – přibylo zde 49 občanů. Na pomyslném druhém místě to byla Rejta42 obyvatel. Obě tyto místní části tedy předčily město samotné. V procentuálním porovnání si nejlépe vedly Nežetice (o 30%), Pěčín (27,8%), Čeřejov (26,8%) a Svatá Trojice (25,2%). Všechny tyto místní části se za posledních sedm let rozrostly o více než jednu čtvrtinu obyvatel.

V pořadí podle velikosti Něchov předběhl Rankov, Čeřejov Jedovary, Nežetice Pěčín. Naopak Březí pokleslo o dvě příčky až za Nežetice a Pěčín.

GRAF

Celkově v Trhových Svinech od roku 2013 přibylo 262 obyvatel, což představuje 5% celkového počtu obyvatel.

Další tabulka sleduje to, čím byl ovlivněn vývoj počtu obyvatel v minulých letech. Tzv. přírůstek přirozený je rozdíl mezi narozenými a zemřelými a přírůstek migrační je rozdíl mezi těmi, kdo se přistěhovali a odstěhovali.

TABULKA2 2013 - 2020

(pozn. údaje v této tabulce jsou z jiného data než ta z předchozí tabulky, nelze je proto porovnávat)

V loňském roce se narodilo výrazně více dětí než v roce 2019. 72 narozených dětí daleko předčilo i průměr za sledované období – 53 dětí. Zajímavé je, že pokud budeme počítat průměr pouze z let 2019 a 2020, dostaneme se na číslo 54, což odpovídá dlouhodobějšímu průměru. Nadneseně bychom mohli říci, že rok 2020 dohnal ztrátu z roku 2019.

Bohužel i úmrtnost byla vyšší než předchozí rok, i než dlouhodobější průměr, a to téměř o 20 %.

Tzv. přirozený přírůstek byl v letošním roce pozitivní. Rozdíl mezi narozenými a zemřelými je 17 ve prospěch narozených. Je to druhý nejlepší výsledek ve sledovaném období, a je výrazně vyšší než průměrný přirozený přírůstek.

Chlapců se v minulém roce narodilo 35, dívek 37, stejně jako v loňském roce tedy o něco více dívek.

Nejvíce dětí se narodilo v květnu – 11 dětí a v září – 10 dětí, v prosinci to nebylo ani jedno dítě. Nejvíce dívek (6 dívek) se narodilo v březnu a v květnu. Ve zmíněném březnu se naopak nenarodil ani jeden chlapec. Chlapci si to „vynahradili“ v září, kdy se jich narodilo rovnou 7.

V přírůstku migračním jsme zaznamenali rekordní nárůst. Přistěhovalo se 60 obyvatel, což je nejvíce za sledované období a téměř trojnásobek průměrného migračního přírůstku.

O něco více se přistěhovalo žen – 71, mužů 68. Jako nejlákavější měsíce pro přistěhování se do Trhových Svinů se ze statistiky jeví měsíce duben a srpen, kdy se shodně přistěhovalo 24 obyvatel. Zatímco v dubnu naše město více lákalo ženy, přistěhovalo se jich 16, v srpnu byly síly vyrovnány, přistěhovalo se 12 mužů a 12 žen. Mužů se v žádném jiném měsíci více nepřistěhovalo.

Zatímco některé statistické údaje jsou spíše pro zajímavost či pousmání, většina je jich velmi důležitá, a to především z dlouhodobého pohledu. Pro posouzení toho, jak covid -19 ovlivnil rok 2020, je v dostupných statistikách málo údajů. Zarazit však může bezdětný prosinec či rozložení úmrtí v jednotlivých měsících. Musím přiznat, že už měsíc leden ve mně vyvolává jisté obavy z výsledků statistik v roce 2021.

 Mgr. Věra Korčaková, Jaroslava Slámová