608 436 941

Vánoční stromek na náměstí

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 23. listopadu 2020 | 34x

V loňském roce jsme nahradili starý napůl uschlý vánoční strom na náměstí stromkem novým. Byla nám doporučena jedle korejská, které se však viditelně nedařilo. Přes veškerou snahu se její stav zhoršoval. Proto jsme se domluvili s firmou, která strom dodala, vysadila a dle smlouvy má na starost i její ošetřování po dobu tří let, že uplatníme reklamaci a vysadíme strom nový. Po celý rok jsme využívali i rad pana Jana Tomana, který se v našem městě začal starat i o další zeleň, a snažili se napravit chyby při výsadbě.

I na jeho doporučení jsme tentokrát vysadili jedli kavkazskou. Myslím si, že více naplňuje naše představy o vánočním stromku. Doufám, že bude prospívat daleko lépe a bude v příštích letech patřit k vánoční výzdobě našeho náměstí.

 (fotografie z výsadby ve sváteční den – 17. listopadu 2020)