608 436 941

Otevření Centra komunitních aktivit

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 27. září 2020 | 23x

O zahájení činnosti a připravovaných aktivitách Centra komunitních aktivit (CKA) v nejstarší budově polikliniky vás v předešlých číslech informovala i jeho manažerka aktivit, paní Petra Malíková. Slavnostní zahájení a představení prostor se uskutečnilo 15. září.

Na provoz CKA jsme získali dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím Místní akční skupiny Sdružení Růže. V rámci projektu Sociální začleňování v Trhových Svinech jsme získali 1 885 558 Kč, což představuje 95% celkových nákladů. Tyto finance budou sloužit k realizaci projektu až do konce roku 2022.

Měli jsme radost, že jsme mohli přivítat tolik zájemců o činnost CKA, a doufám, že je to dobrým startem k tomu, aby se lidé skutečně potkávali a poznávali se při zajímavých aktivitách. Bohatý program se už rozběhl. Uvidíme, jak nás omezí covid, ale nepochybuji o tom, že přijdou příznivější doby a že Centrum komunitních aktivit bude nadlouho součástí společenského života našeho města.