608 436 941

500 let trhovosvinenské madony

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. srpna 2020 | 101x

Po několika nucených přeložení termínů se nám podařilo uskutečnit i programy, které jsme měli naplánované k oslavě významného výročí sochy madony, která je součástí oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech.

Prvním byl koncert Ireny Budweiserové za doprovodu kytaristy Jakuba Racka. Trhovosvinenský kostel se rozezněl jejím silným hlasem především v melodiích gospelů a spirituálů.

Velký zájem byl i o přednášku pana PhDr. Romana Lavičky, Ph.D. o trhovosvinenské madoně. Přednáška se konala v tanečním sále kulturního domu, kde jsme si díky projekci na velké plátno mohli prohlédnout i detaily této vzácné sochy.
Dozvěděli jsme se o pravděpodobném autorovi této gotické sochy s líbeznou tváří, ale především nás pan PhDr. Lavička seznámil s tím, co odhalily restauratérské práce v roce 2010. Tyto práce proběhly před tím, než byla trhovosvinenská madona jedním z nejvzácnějších exponátů na výstavě Rožmberkové, která byla v roce 2011 představena v pražském Valdštejnském paláci. Společně jsme se pak vydali i do kostela, kde jsme si připomněli i další informace o kostele. Trhovosvinenská madona na nás shlížela tak jako na generace před námi, ale nám byla najednou daleko známější, bližší i vzácnější.

Vyvrcholením oslav trhovosvinenské madony a zároveň zapojením do programu festivalu Jihočeské Nové Hrady byl koncert Jaroslava Svěceného a jeho hostů v trhovosvinenském kostele.

Byli jsme velmi rádi, že pan Svěcený podpořil myšlenku, že by spolu s ním na koncertě vystoupili i umělci začínající. Na začátku koncertu proto vystoupili žáci Základní umělecké školy Františka Pišingera v Trhových Svinech. Na kytaru zahrála Ema Králová ze třídy Mgr. Iriny Hromkové. Po té se představilo violoncellové kvarteto s doprovodem bicích nástrojů pod vedením paní učitelky Radky Hájkové ve složení Ludmila Rouhová, Marie Rouhová, Pavla Kunzová, Marcel Cibulka a Marek Cibulka.

Velmi milé bylo, jak pan Jaroslav Svěcený zavzpomínal na violoncellistu a profesora pražské konzervatoře Františka Pišingera, který byl rodákem z Trhových Svinů, a jehož jméno nese i trhovosvinenská základní umělecká škola.

V letošním roce nás kromě mistrovství houslového virtuosa Jaroslava Svěceného uchvátil nádherný hlas sopranistky Varine Mkrtchyan z Arménie a skvělý doprovod klavíristky Lucie Tóth.

Bylo nám velikou ctí, že jsme na koncertě mohli přivítat i arménskou chargé d'affaires Annu Karapetyan. Paní Karapetyan se velice líbil trhovosvinenský kostel, zajímala se o trhovosvinenskou madonu i o kulturní dění v našem městě. Na památku této významné návštěvy se zapsala i do pamětní knihy města.

 Foto: P. Jandová a KIC