608 436 941

Na jedné straně snaha a na druhé…?

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: úterý 28. července 2020 | 25x

Přiznávám, že se mi jen těžko hledají slova, kterými označit to, co jsme zjistili při pracích na zahradě mateřské školy.

V předešlých číslech už jsem vás já i paní ředitelka mateřské školy informovaly o záměru přebudovat zahradu ve školce Čtyřlístek. Získali jsme dotaci nejen na úpravy zahrady samotné, ale dokonce i 100% dotaci na vysazení nových stromků, o kterém jste se zde také mohli dočíst.

Při přebírání staveniště si ale zaměstnanci odborné firmy všimli, že vzrostlý dub červený v dolním rohu zahrady obráží jen částečně a zcela podivně. Byli tedy přizváni odborníci, kteří zjistili, že dub byl na několika místech navrtán a prolit něčím, co strom zahubilo. Po prvním šoku přišlo podezření, jak to bylo s podivně uschlými stromy v blízkosti tohoto dubu. Odborník i na starých pařezech našel jasná navrtání.

Věřím, že i pro vás je takovéto jednání zcela nepochopitelné a neomluvitelné. Dle odborníka je hodnota takového stromu přibližně 200 tisíc Kč. Z mého pohledu má ale daleko větší hodnotu každá kvalitní zeleň, zvláště ve městech. A to se ani neodvažuji domyslet, že takto poškozený strom by mohl ohrozit děti, které si hrají na školní zahradě.

Celý případ jsme předali Policii České republiky, a tímto i vás prosím o pomoc. Pokud byste měli k tomuto případu jakoukoli informaci, obraťte se na nás nebo na státní či městskou policii. Stejně tak upozorněte, pokud byste byli svědky poškozování jiné městské zeleně. Takovéto jednání se jen těžko dokazuje, proto bychom měli dát jasně najevo, že je odsouzeníhodné.