608 436 941

Pomník padlým se vrátil ke své původní podobě

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 28. července 2020 | 67x

Pomník padlým v obou světových válkách v Trhových Svinech je dílem sochaře Jana Vítězslava Duška (1891-1966) z Tábora. Je vystavěn v kubistickém stylu. Odhalen byl 28. října 1923 k 5. výročí vzniku Československé republiky.

V centrální části pomníku jsou na kubisticky pojatém podstavci ze žuly umístěny figury ženy a dítěte vytesané z jednoho bloku pískovce, pravděpodobně z hořického pískovce.

Stav pomníku na náměstí už nás trápil nějaký čas. Proto jsme se pokusili získat dotaci na jeho rekonstrukci a v únoru 2019 jsme podali žádost do programu Zachování a obnova historických hodnot vypsaného Ministerstvem obrany ČR. Předpokládané náklady byly 180 tisíc Kč a podařilo se nám získat dotaci ve výši 140 tisíc Kč.

Součástí této rekonstrukce bylo očištění a ošetření sousoší, oprava kamenného základu zídky, výroba chybějících rohových obelisků z místní žuly a výroba železného plůtku s železnými květníky na obeliscích dle dobových fotografií.

Odborné práce zajistila firma Sochařský a restaurátorský ateliér Jan Michalík, kovářské práce Kovářství Jaromír Čížek. Firma Michalík navíc obnovila nápisy a očistila desky se jmény padlých.

Také jsme odstranili zeleň, která byla vysazena až v pozdějších letech. Zeminu jsme nahradili bílými kamínky, které podle mého názoru celkový smysl pomníku vhodně doplňují. Pomník ani desky už při dešti nebude znečišťovat mokrá zemina.

Jsem velmi ráda za mnoho kladných ohlasů. Pro některé je možná staronová podoba pomníku nezvyklá, ale myslím si, že bychom pietně měli přistupovat nejen k obětem válek, ale i k dílům, která je připomínají. Postavy jakoby více vyšly na světlo ze zeleně a plot v sobě nese i symboliku válek a utrpení a podtrhuje tak smysl celého pomníku. V každém případě se podařilo upozornit na pomník, kolem kterého chodíme a už zapomínáme, proč byl postaven. Podařilo se připomenout oběti válek i to, že si vážíme odkazu našich předků, kteří je takto uctili.