608 436 941

Oprava dvou krajských mostů

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 21. června 2020 | 26x

V minulém čísle Trhovosvinenských listů jsme vás informovala o opravách dvou krajských mostů s tím, že ještě budeme řešit dopravu, hlavně u mostu v Bezručově ulici u polikliniky. V rámci dalších jednání se podařilo domluvit, že bude opravena i lávka, kterou jsme museli kvůli jejímu technickému stavu uzavřít – na této opravě se budeme podílet polovinou nákladů. Do doby, než bude tato lávka opravena, bude zde umístěna lávka náhradní, která bude později přesunuta na druhý opravovaný most.

Došlo i ke korekcím objízdných tras. Nebude potřeba budovat náhradní most pro osobní automobily, který by řešil opravdu jen malou část dopravy. S výrazně delšími objízdnými trasami ale musí počítat nákladní doprava. Jako prostředník jsme svolali schůzku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, dodavatele stavby obou mostů a firem, které jsou v bezprostřední blízkosti obou mostů a kterých se uzavírky nejvíce dotknou. Některé požadavky (např. na odsunutí termínu stavby) nemůže investor zajistit, ale domluvili jsme např. možnosti náhradního parkování pro zaměstnance firem a především další vzájemnou komunikaci.