608 436 941

...a co dál?

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 25. dubna 2020 | 15x

Přes to, že jsme již v plném pracovním nasazení, i nadále pracuje krizový štáb nejen města, ale i celého ORP. Stále je potřeba koordinovat činnost s Krizovým štábem Jihočeského kraje a se všemi obcemi v ORP Trhové Sviny. Důležitá je také spolupráce a pravidelná informovanost s hasičským sborem a policií ČR. Pravidelně se také scházíme prostřednictvím videochatu s paní hejtmankou, ředitelkou krajské hygienické stanice a všemi starosty obcí s rozšířenou působnosti v Jihočeském kraji. Většinou nás všechny trápí ty stejné věci a díky těmto schůzkám máme možnost na ně upozornit.

Bohužel musím říci, že uvolňování omezujících opatření je dosti chaotické, často nečekané, a vždy nedomyšlené. Například bylo vyhlášeno, že se budou otevírat první stupně základních škol. Bylo řečeno, že přítomnost žáků bude dobrovolná, nyní se mluví i o dobrovolné přítomnosti učitelů (zjistilo se, že v počtu učitelů je vysoké procento seniorů), nejsou dány hygienické podmínky pro pobyt ve třídách, pro pohyb o přestávkách ani pokyny pro fungování školních jídelen. Ale věřím, že stejně, jako jsme se vypořádali s nástupem těchto opatření, zvládneme i jejich uvolňování.

Je jistě na místě poděkovat i většině občanů, kteří ve valné většině dodržovali vládou nařízený režim. Přestupků nebylo nutné řešit mnoho, ale pokud k nim došlo, byly řešeny velmi rychle, aby postihy měly i preventivní dopad.

I v příštích dnech je potřeba udržet si zdravý rozum a optimismus. Zatím se nám podařilo vyhnout se tragickým scénářům, proto věřím, že neuděláme žádný chybný krok a postupně se budeme vracet k pro nás normálnímu životu, kterého si snad budeme i více vážit.