608 436 941

Zahájené akce

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 25. dubna 2020 | 34x

Podařilo se nám zahájit opravu mostu v Pěčíně. Příprava této opravy se protáhla na více než tři roky. Ustoupili jsme od původního řešení, kterým mělo být stržení původního mostu a nahrazení mostem novým. Byl totiž podán podnět na prohlášení mostu kulturní památkou. O vzniklé situaci jsme jednali s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích a i díky jejich návrhu řešení jsme zadali přepracování projektu. Přes stávající most bude vybudováno jakési přemostění, které splní dopravní požadavky, a zároveň bude zachován most stávající. Ke všem peripetiím se určitě vrátím, až stavbu dokončíme. Na fotografiích můžete vidět betonování základů pro nové přemostění.