608 436 941

Stále ve znamení COVIDU

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 25. dubna 2020 | 19x

Začátek měsíce dubna byl především ve znamení očekávání toho, jak se bude vyvíjet šíření nemoci COVID-19. Rozdávali jsme roušky, které jsme nakoupili, i ty, které ušili dobrovolníci. Za to bych jim ještě jednou chtěla velice poděkovat! Podařilo se nám nakoupit dezinfekci pro naše budovy i další ochranné prostředky, které bylo možné nakoupit.

Městský úřad fungoval dle nařízení vlády v omezeném čase, tzn. že byl pro občany přístupný dva dny v týdnu po třech hodinách. Neznamenalo to ale, že by pro úředníky nebyla práce. Bylo potřeba vyřešit co nejvíce nabrané agendy, protože bylo jasné, že po otevření úřadu se bude potřeba vypořádat i s mnoha záležitostmi, které lidé odložili. I po uvolnění opatření musíme dodržovat bezpečný režim, aby se na chodbách a v čekárnách nepotkávalo velké množství občanů. Tento režim jsme upravili podle situace na jednotlivých odborech. Největší problém je na Odboru dopravy a silničního hospodářství. Je to dáno i tím, že úřady v okolí byly zavřené úplně nebo již při otevření mají týdny dopředu objednané žadatele. Myslím, že jsme ale našli systém, díky kterému vyjdeme vstříc co nejvíce lidem, a to za dodržení maximálních bezpečnostních opatření.

Ani v samosprávných věcech nezahálíme. Dokončujeme žádosti pro podání dotací, např. na tyto projekty: revitalizaci sídliště Budovatelská, 2. etapa chodníku do Otěvěka, vodovod a kanalizace Svatá Trojice, vodní zdroje Hrádek, Nežetice, Todně. Rada města také musí rozhodnout, zda podáme žádost o vybudování nové požární zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Trhových Svinech. Ze stavební studie této stavby vyšla potřeba daleko větší finanční investice, než jsme předpokládali, i v poměru k možným dotačním zdrojům.

Další investice a zahájení staveb se budou odvíjet od toho, zda získáme finance z podaných dotačních žádostí - především na multifunkční hřiště, na opravu kaple na Rejtech, na Kostelní ulici, na další etapu rekonstrukce sportovní haly a další menší dotace.

Také se snažíme zkoordinovat přeložení kulturních a společenských akcí na druhou polovinu léta a na podzim. Je to velice obtížné, protože nelze spolehlivě odhadovat, jak se bude situace vyvíjet. Sami víte, že se některá omezení uvolňují ze dne na den (nebo spíš z noci na den). Také nebude možné všechny akce stihnout v omezeném čase. Problém nejspíš bude i ze strany sponzorů, kteří ustupují od slíbené podpory.