608 436 941

Poštovní známka JUDr. E. Háchy

Autor: Mgr- V. Korčaková | Zveřejněno: 28. prosince 2018 | 233x

E. Hácha na poštovní známce

Letošního 30. listopadu uplynulo 80 let od jmenování JUDr. Emila Háchy prezidentem Československé republiky. Jako zástupci jeho rodného města považujeme za svou povinnost stále připomínat jeho pozitivní roli, kterou sehrál v dějinách našeho státu. Snažíme se na základě historických faktů očistit jeho jméno od toho, jak byl prezentován za minulého režimu. Proto jsme i na toto výročí chystali vydání nové knihy o jeho životě. To se bohužel opozdilo, ale byli jsme osloveni panem Radkem Gálisem, novinářem, který přišel s myšlenkou, že by jako soukromá osoba zařídil vydání poštovní známky s Emilem Háchou. Hácha totiž jako jediný náš prezident neměl svůj portrét na poštovní známce.

O představení nové známky byl, alespoň pro mě, nečekaný zájem. Projevila ho média, mnoho místních občanů, filatelistů a mnoho těch, kteří si E. Háchy váží. Ještě celý další týden jsme na úřadě vyřizovali obrovské množství telefonátů a e-mailů těch, kteří měli o známky zájem. Štěstí měl ten, kdo přišel na slavnostní představení, tzn. v pátek, nebo si známky velmi rychle objednal do pondělí. Všech 600 archů bylo velmi rychle rozprodáno a už v pondělí odpoledne jsme museli všechny zklamat s tím, že známky již nejsou. Za sebe musím říci, že děkuji především za řadu telefonátů a e-mailů, ve kterých se lidé velmi hezky vyjadřovali o E. Háchovi, připojovali i osobní vzpomínky nebo vyprávění svých rodičů. Velmi si také cením nápadu a iniciativy pana Radka Gálise.