608 436 941

Skvělá zpráva – dotace na zahradu v mateřské škole

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 23. února 2020 | 22x

V minulém čísle vás paní ředitelka mateřské školy informovala o naší snaze získat dotaci na zatraktivnění a lepší možnost využití zahrady v MŠ Čtyřlístek. Nejenže jsme byli s touto žádostí o dotaci úspěšní, ale k rozhodnutí o jejím přidělení došlo velice rychle, což jsme zatím nikdy nezažili. Přiznána nám byla dotace ve výši téměř 500 tis. Kč. Zároveň jsme byli úspěšní i se žádostí o výsadbu stromů v rámci sadových úprav této školní zahrady a bylo nám přiznáno dalších 136 500 Kč.

Nyní nás čeká výběrové řízení na dodavatele stavby a následná realizace.

Myslím si, že úspěšní jsme byli i díky tomu, že se do projektu zapojilo tolik lidí a každý přispěl svým dílem. Základem byl jistě výběr dobrého zahradního architekta. Vše by ale bylo marné bez zapojení paní ředitelky, paní učitelek v mateřské škole a také mnoha rodičů, kteří se účastnili schůzek při přípravě projektu a kteří se i zavázali k pomoci při realizaci úprav zahrady. V posledním kroku rozhodla i trpělivost při podávání žádosti, protože server na ministerstvu životního prostředí si neuměl poradit s množstvím podávaných žádostí.

Za to, že jsme byli úspěšní v přiznání dotace, patří dík všem, kteří se podíleli na přípravě projektu! Doufám, že se sejdeme i při jeho realizaci a úspěšném dokončení!