608 436 941

Cesty časem vedly pod nejeden vánoční stromeček

Autor: | Zveřejněno: 3. ledna 2020 | 55x

Velký úspěch měla i další kniha, kterou jsme v letošním roce uvedli do života. Cesty časem sepsané Danielem Kovářem nás zavedou na 17 cest, například za starými privilegii, za tajemstvím svinenského hradu, dokonce i za poklady. Pro mě jsou velmi zajímavé cesty za původem místních názvů, ulic, ale i jmen a příjmení. Dozvíme se také, kdo tu rostl pro šibenici, jak to bylo s místním pivem, ale i s mlýny a hamry. Kniha je plná zajímavých informací, ale také velmi čtivě napsaná. O velkém úspěchu svědčí nejen velký zájem o její představení, ale především to, že se během prvních 14 dní prodala téměř polovina všech výtisků.