608 436 941

Vánoční stromeček

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 28. října 2019 | 82x

Proč zmizela vysoká jedle z náměstí?

Na konci října jsme asi všichni pocítili smutek, když bylo nutné rozloučit se s jedlí na našem náměstí, se stromem, který byl po dlouhá léta o vánočních svátcích zdoben a v posledních letech i společně rozsvěcován.

I když svou výškou působil majestátně, jehličí už měl jen na vrcholu a na koncích větví. Jinak byly jeho větve úplně holé. Dle odborníků byl napaden mšicí, která původně pochází ze Severní Ameriky. S různými odborníky jsme poměrně dlouho konzultovali, co dál. Že není možné strom zachránit, bylo ale jasné. Řešili jsme tedy, jak ho nahradit. Variantu každoročního stavění stromu, který se na náměstí doveze, jsme zavrhli. Není ale možné zasadit příliš velký strom. Nakonec nám byla doporučena jedle korejská. Proti původní jedli působí jako malá, přesto již nyní měří asi čtyři metry. 

Chtěla bych ocenit profesionální práci firmy pana Milana Cibulky, která bezpečně provedla postupné pokácení původní jedle.

Vím, že nám bude starý vánoční strom chybět, ale budeme se snažit udělat výzdobu tak, aby vánoční atmosféra na náměstí nechyběla.

Držme prosím novému vánočnímu stromu palce, aby u nás dobře prospíval.