608 436 941

...starosta Ing. David Štojdl

Autor: | Zveřejněno: neděle 21. dubna 2024 | 18x

Investice do našeho města: Budujeme pro budoucnost

V našem městě se děje mnoho věcí. Investujeme do infrastruktury a služeb, které zlepšují kvalitu života našich občanů. Zde jsou některé z právě probíhajících realizací:

Výstavba druhé etapy chodníku do Otěvěka. Bezpečnost chodců je jednou z našich nejvyšších priorit. Silnice do Otěvěka je velmi frekventovaná a chybějící chodník představoval pro obyvatele značné riziko. Po deseti letech čekání jsme konečně schopni realizovat výstavbu druhé etapy chodníku. Tento chodník nejenže zvýší bezpečnost obyvatel, ale také zlepší pohodlí a dostupnost pro pěší. V rámci výstavby bude upravena křižovatka včetně dvou zastávek, což zvýší bezpečnost jak pro chodce, tak pro řidiče. Celkové náklady na tento projekt činí 13 500 000 Kč, z čehož 10 800 000 Kč pokryje evropská a národní dotace. Očekáváme, že práce budou dokončeny v polovině července letošního roku.

Rekonstrukce knihovny, bufetu a foyer. Knihovna je jedním z klíčových míst v našem městě, které slouží jako centrum vzdělávání a kultury. Její rekonstrukce a modernizace jsou nezbytné pro zajištění kvalitních služeb pro naše občany. V rámci rekonstrukce dojde k instalaci moderního vybavení, které bude kombinovat moderní a stávající „retro“ prvky. Vše pod dohledem zkušených architektů, kteří dbají na to, aby všechny prvky byly funkční a estetické. Projekt také zahrnuje vytvoření bezbariérového vstupu v podobě venkovní plošiny a vnitřního výtahu, což umožní přístup všem občanům. Bezbariérový přístup je důležitý pro zajištění rovných příležitostí pro všechny občany, bez ohledu na jejich fyzické schopnosti. Celkové náklady na tento projekt jsou cca 9 000 000 Kč, z toho dotace prostřednictvím MAS Sdružení Růže činí cca 2 500.000 Kč. Důraz je kladen na kvalitu poskytovaných služeb a zvýšení kvality života v našem městě. Termín dokončení předpokládáme na přelomu měsíce srpna a září letošního roku.

Pokračování výstavby kanalizace na Rejtech. Pokračujeme také ve výstavbě kanalizace na Rejtech, která probíhá podle plánovaného harmonogramu. Děkujeme všem za pochopení a spolupráci při časově, organizačně a finančně nejnáročnější investiční akci našeho města.

Druhá etapa kiosku na Velkém rybníce Před dokončením je druhá etapa kiosku na Velkém rybníce, jedná se konkrétně o rekonstrukci sociálního zařízení včetně bezbariérového WC, šatny pro účinkující a nového gastronomického vybavení. Tato rekonstrukce opět významně zvýší kvalitu poskytovaných služeb a posune atraktivitu této lokality.

Komplexní studie rekreačního areálu Velký rybník Pracujeme na komplexní studii rekreačního areálu s volnočasovými prvky včetně malého přírodního koupaliště pro děti. Tato lokalita má velký potenciál, který chceme citlivě využít. Věříme, že se občané do studie aktivně zapojí, protože lokalita bude pro ně a přirozeně chceme, aby byla co nejlepší. Plánujeme zde širokou a pestrou paletu aktivit, které budou dostupné pro všechny věkové skupiny. Věříme, že vše bude navrženo tak, aby toto unikátní místo poskytovalo příjemné prostředí pro relaxaci, setkávání, kulturu, učení a zábavu.

Studie lokality u „Studýnky“. Lokalita u “Studýnky” je místem, které je nerozlučně spjato s historií a identitou našeho města. Tato studie je prvním krokem k „oživení“ tohoto historického místa a i v tomto případě platí, že zapojení občanů je pro konečný výsledek zásadní.

Je důležité zdůraznit, že každý z nás má jiné představy o prioritách v rámci investic v našem městě. Nicméně je důležité vždy hledat mezi jednotlivými oblastmi tolik potřebnou rovnováhu. Nesmíme zapomínat na všechny věkové skupiny obyvatel a jejich potřeby. Snažíme se, aby investiční akce byly zaměřeny na veřejný zájem a na zlepšení kvality života všech občanů. Chtěl bych vám proto poděkovat za vaši trpělivost a podporu a těšíme se na další spolupráci - ať už na těchto, nebo dalších projektech.