608 436 941

...starosta Ing. David Štojdl

Autor: | Zveřejněno: 23. ledna 2024 | 112x

Co nás v rámci investic čeká letošní rok? Není toho málo…

Největší, respektive nejvíce časově a finančně náročnou akcí je bezesporu „kanalizace Rejta“. Osobně jsem velmi rád, že se podařila získat dotace z Ministerstva zemědělství v celkové výši cca 29 mil. Kč. Jen podotýkám, že konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme dostali 18. 12. 2023, přičemž zahájení akce bylo dle původního harmonogramu plánované na září 2023…. Bohužel v rámci vládních úspor byla v jeden moment akce v podstatě zastavena, a to z prostého důvodu: neposkytnutí dotace a tudíž chybějící prostředky na realizaci. Nakonec vše dobře dopadlo a po nemalém úsilí byly finanční prostředky Ministerstvem zemědělství poskytnuty. Zahájení prací, respektive předání staveniště proběhlo letos v lednu a budeme se snažit, aby investice za cca 60 mil. Kč dopadla co nejlépe a ke spokojenosti místních obyvatel. Ukončení prací je plánované na léto 2025.

Po dlouhých deseti letech dojde k dokončení druhé etapy chodníku do místní části Otěvěk. Všichni víme, že současná situace, kdy musejí chodci přecházet do protisměru (navíc v místě, kde následuje horizont) je mírně řečeno nebezpečné. V současné době „soutěžíme“ stavební firmu, která zahájí (pokud vše dobře půjde) v březnu stavební práce a v červnu by měl být chodník včetně úpravy křižovatky a zastávek hotový. Celkové předpokládané náklady jsou cca 16 mil. Kč, kdy více jak polovinu nákladů pokryje dotace.

V letošním roce chceme navíc výrazně investovat do oprav chodníků,do přípravy projektů na další roky a navíc budeme žádat o dotaci na chodník podél hlavní silnice na Rejtech směr Nové Hrady (od zastávky po poslední místo k odbočení).

Důležitá a dlouho odkládaná oprava mostu Nábřeží Svatopluka Čecha vyjde zhruba na 6 mil. Kč

V dubnu letošního roku plánujeme rekonstrukci místního kulturního domu, která spočívá ve vybudování bezbariérového přístupu a výtahu, dále proběhne rekonstrukce foyer včetně bufetu - a co je hlavní - dojde k vybudování zcela nové knihovny, která bude odpovídat standardům a potřebám 21. století. To vše cca za 9 mil. Kč. I u této akce platí, že využíváme dostupné dotační tituly.

Mateřskou školu Beruška v Budovatelské ulici čeká kompletní zateplení a rekonstrukce rozvodů. Věříme, že již v únoru budeme mít výsledek žádosti o dotaci, vzápětí vybereme firmu a v létě zahájíme stavbu. Celkové náklady cca 16 mil. Kč budou (pevně věříme) více jak z poloviny hrazené z dotace. Zároveň budeme žádat o dotaci na rekonstrukci kuchyně v mateřské škole Čtyřlístek. A pokud vše půjde podle plánu, do dvou let bychom v případě poskytnutí dotace zahájili stavební práce.

Žáci základní školy se mohou těšit na zcela nové učebny: cvičný byt s kuchyňkou a jazykovou učebnu. To vše za cca 9 mil. Kč. Dotace v tomto případě je cca 85 %. Navíc dokončujeme projekt na navýšení kapacity ZŠ a budeme se snažit najít vhodný dotační titul. U této investice je nutné, abychom změnili územní plán tak, aby nám „dovoloval“ vybudování třetího podlaží.

Souběžně Jihočeský kraj zadává studii na rekonstrukci Zemědělské školy v Husově ulici. Věříme, že žáci a zaměstnanci zdejší ZUŠ získají nové, moderní a reprezentativní prostory, které jim poskytnou zázemí pro jejich další rozvoj. Na této akci s Jihočeským krajem úzce spolupracujeme.

V současné době máme hotovou studii s pracovním názvem „Park moderních sportů“, který by měl vzniknout v místě mezi restaurací Junior a střední školou. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace s realizací pravděpodobně v roce 2025. Navíc projektujeme hřiště s UMT (umělým trávníkem), osvětlením a novým oplocením v místech současného travnatého veřejného hřiště. Tímto krokem si slibujeme jednak zvýšení uživatelské hodnoty sportoviště, ale hlavně uvolnění termínů v místní hale, a to zejména v zimních měsících pro ostatní primárně halové sporty. Odhadované náklady jsou cca 7 mil. Kč s možností čerpání 70 % z NSA (Národní sportovní agentura). Nové interaktivní workoutové hřiště pak vznikne letos na jaře u sportovní haly.

Ve spolupráci s Hasičských záchranným sborem Jihočeského kraje spolupracujeme na projektu, který řeší rekonstrukci zázemí pro profesionální jednotku v našem městě, ale co je důležité, tak i zázemí pro dobrovolné hasiče. Samotná rekonstrukce je plánovaná na rok 2025 v současném prostoru a spoluúčast města je odhadována na maximálně 10 mil. Kč.

Kompletní rekonstrukcí vnitřních prostor včetně sociálního zázemí projede kiosek v lokalitě Velký rybník cca za 700 tis. Kč. Zároveň byla zadána architektonická studie lokality Velký rybník. Její zpracování plánujeme na první polovinu letošního roku. Součástí studie je i zapojení obyvatel a pevně věřím, že výsledkem bude studie, která se v dalších letech promění v realitu a toto místo s obrovským potenciálem opět posuneme o kousek dál…:-)

Veškeré investice se bohužel většinou neobejdou bez větších či měnších „problémů“. Pokud, ale budou všichni, kterých se daná akce týká, spolupracovat a hledat společná řešení, půjde vše podstatně lépe. Proto bych chtěl všechny požádat o spolupráci, tak aby byl výsledek co nejlepší.

Protože jak kdysi řekl Jan Werich: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod."