608 436 941

Nesouhlas s omezováním činnosti finančních úřadů

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 22. září 2019 | 50x

Plánované omezování finančních úřadů

Předpokládám, že jste již v médiích zaznamenali informaci o plánovaném omezování finančních úřadů. Toto omezení se týká 34 pracovišť, bohužel i Trhových Svinů.

Celá věc začala velice nešťastně, protože nejprve Generální finanční ředitelství (GFŘ) o tomto informovalo v tiskové zprávě a až následně starosty měst, kterých se tato změna týká. Obracela se na mě tedy různá média a já musela jen opakovat, že bohužel zatím nevím víc než oni.

Na schůzce se zástupcem GFŘ jsme se dozvěděli (Trhové Sviny, Kaplice, Dačice), že u nás bude zaveden režim 2+2, to znamená dva pracovníci (jeden na daně z příjmu, druhý na majetkové daně) dva dny v týdnu (pondělí a středa). Všichni zaměstnanci budou převedeni do Českých Budějovic. Podatelna, která fungovala po celý týden, tím končí.

Bylo nám přislíbeno, že dotyční zaměstnanci budou plnit i asistenční pomoc a že v měsících, kdy se podávají daňová přiznání, by měl být provoz posílen o další zaměstnance.

Myslím si, že jde o příliš razantní snížení dostupnosti služeb pro občany. V úvahu byl brán jen počet obyvatel v ORP (Borovansko, Novohradsko) a nebyla vzata do úvahy dojezdová vzdálenost z celého ORP, zvláště z příhraničních částí. Není mi jasná finanční úspora, kterou GFŘ tento krok odůvodňuje. Jak bylo řečeno, všichni zaměstnanci zůstávají, jen budou převedeni na pracoviště v Českých Budějovicích. Na můj dotaz, zda plánují prodat budovu finančního úřadu (a zde najít úsporu), nám bylo sděleno, že budova v Trhových Svinech přejde na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. GFŘ tedy neví, jak bude s budovami dál naloženo. Úsporu vidí v tom, že GFŘ nebude muset vydávat prostředky na provoz budovy. Tato povinnost ale přejde na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Já ale úsporu v tom, že se utratí peníze z jiné kapsy, nevidím. Pořád je to z peněz nás všech.

Protože občané TS tvoří jen jednu pětinu těch, kterých se problém týká, svolala jsem schůzku všech starostů z ORP, na které jsme se jednomyslně proti tomuto omezení postavili, a zaslali jsme ředitelce GFŘ nesouhlasný dopis. V těchto dnech nám přišla odpověď. Pokud bych ji měla shrnout, GFŘ argumentuje tím, že vše je dobře promyšlené a že všechny naše námitky byly vzaty do úvahy. Zcela zde ale chybí vyjádření k tomu, že v současné době probíhají úpravy v katastru nemovitostí, které se týkají mnoha občanů. Pokud má někdo změnu ve svém vlastnictví nemovitostí, musí se pochopitelně změnit i jeho daňové přiznání nemovitostí, což je nutné řešit na finančním úřadě. Omezení finančních úřadů přichází tedy v tu nejnevhodnější dobu.

Nesouhlas s omezováním finančních úřadů jsme vyjádřili i prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR i Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.

Podle mého názoru k žádné úspoře nedojde a výkon státní správy se ještě více občanovi vzdálí. To, že diskuse se starosty byla jen hra pro média, potvrzuje i to, že zaměstnancům finančních úřadů byla plánována změna oznámena bezprostředně po tiskové zprávě GFŘ.

Přestože jako zástupci měst nemáme žádnou pravomoc této změně zabránit, vyjádřili jsme svůj nesouhlas všemi cestami a nadále si za tímto názorem stojíme.