608 436 941

…starosta Ing. David Štojdl

Autor: | Zveřejněno: sobota 16. září 2023 | 36x

Až se podzim (a sestavování rozpočtu) zeptá/2. část

Děti jsou radost i starost. Tohle pravdivé tvrzení neplatí jen pro rodinný život, ale i pro školství v našem městě.

Každý nový občánek slavnostně uvítaný v obřadní síni, každé dítě, které se svou rodinou změnilo bydliště a má nyní trvalý pobyt ve městě nebo v našich osadách se okamžitě stává potencionálním žákem (před)školního zařízení. Že se v T. Svinech i jeho místních částech usazují mladé rodiny s dětmi, to je ta výše zmíněná radost. Starosti, které je třeba řešit s předstihem, nastávají při dlouhodobějším pohledu na kapacitu naší mateřské a základní školy.

Nesmíme také zapomenout na to, že neřešíme jen děti svinenské – spádovost naší ZŠ zahrnuje i další obce (Olešnice, Slavče, Kamenná, Čížkrajice…) a své děti často do T. Svin cestou do práce vozí i rodiče ze vzdálenějších měst a vesnic (Ločenice, N. Hrady). Dalším velkým tématem v mateřských školách je přijímání dětí, které ještě nedosáhly věku 3 let.

Sečteno, podtrženo – kapacitu mateřské i základní školy je do budoucna třeba navyšovat.

O nutnosti nás utvrdila i demografická studie, kterou jsme si nechali v minulém roce zpracovat. Studie obsahuje celé území ORP Trhové Sviny se zaměřením na naše město a jasně nám potvrdila nutnost navyšování kapacit, a to zejména u základní školy. Co se týká mateřské školy je problém kapacity také akutní, ale zde je pro nás velkou neznámou souhrn legislativních změn, které se na nás pravděpodobně hrnou, ale zatím nejsou platné, respektive účinné.

Obecně jsem přesvědčený, že je důležité nejdříve hledat možnost navyšování kapacit v rámci stávajících budov, nebo budov, které jsou v majetku města a jsou například využívány jinými subjekty, které poskytují typicky jiný druh vzdělávání. Proto jsme zahájili v minulém roce jednání s Jihočeským krajem tak, aby došlo k rekonstrukci bývalé zemědělské školy v Husově ulici a k případnému přesunutí ZUŠ Trhové Sviny do této nově zrekonstruované budovy. Za mě se jedná o ideální řešení, a to ze dvou důvodů – za prvé dojde k rekonstrukci budovy, která od nepaměti sloužila ke vzdělávání a v současné době není využita ani z poloviny, navíc její „vzhled“ má do ideálu hodně daleko. Za druhé přestěhování ZUŠ do nových prostor bude znamenat možnost rekonstrukce a využití budovy v majetku města pro navýšení kapacity v rámci předškolního vzdělávání tedy školky. Veškeré kroky řeším osobně v kooperaci s panem ředitelem ZUŠ Procházkou, s panem náměstkem za jihočeský kraj Karlem Klímou, s ředitelem místní střední školy panem Tomášem Kalenou a s ředitelkou naší školky Zuzanou Kojanovou.

U základní školy jsme ve fázi studie nástavby, která by navýšila kapacitu o minimálně 6 tříd (max. 180 žáků). Studie „řeší“ i nové prostory pro školní družinu, které škola v současné době vůbec nemá a samozřejmě odpovídající zázemí jako jsou šatny, sklady a nezbytné sociální zařízení. Je jasné, že se bude jednat o velmi nákladnou investiční akci, která půjde do desítek miliónů korun. Nicméně věřím, že budeme úspěšní v rámci národní dotace a celý projekt „přetavíme“ do reality. Navíc o již příštích prázdninách realizujeme za pomoci evropských dotací jazykovou učebnu, cvičný byt a novou „kuchyňku“ v celkové výši cca 9 mil. Kč.

Školství v našem městě není ale jen o navyšování kapacit, ale také o revitalizaci stávajících budov. V letošním roce jsme požádali o dotaci v rámci projektu „snížení energetické náročnosti MŠ Beruška“. Jedná se o kompletní zateplení s výměnou stávajících sítí tzn. rozvodů elektriky, vody a odpadů. Celkové náklady jsou cca 15 mil. Kč., a i u tohoto projektu máme zažádáno o dotaci. Další významnou investicí je rekonstrukce více jak 50 let staré kuchyně v MŠ Čtyřlístek. Stavební úpravy včetně zcela nového gastro vybavení jsou ve výši 16 mil. Kč., a stejně jako u předchozích akcí, i zde budeme žádat o dotaci. Pevně věřím, že budeme úspěšní a pokud zrealizujeme oba projekty, tak do budov, které slouží našim nejmenším dětem, investujeme více jak 30 mil. Kč. O tom, že si to budovy a především děti a veškerý personál „zaslouží“ nemusíme polemizovat.