608 436 941

... místostarostka Mgr. Eva Špergerová

Autor: | Zveřejněno: čtvrtek 18. května 2023 | 32x

Školní akademie 2023

Školní akademie 2023

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych tyto řádky věnovala akci, která jako vždy doslova zahýbala děním v našem městě.

Naposledy se školní akademie konala v roce 2019. Do té doby se vždy pravidelně opakovala každé dva roky. Čtyřletá pauza způsobená covidem zapříčinila obrovský zájem o tuto oblíbenou akci. S trochou nadsázky si troufám říci, že takovou poptávku o vstupenky bychom nezaznamenali , ani kdyby do Trhových Svinů zavítal Leoš Mareš ( snad se mu nedostanou do ruky Trhosvinenské listyJ ). Samozřejmě byla s takovým zájmem spojena i dávka emocí, když se v některých případech nedostalo na každého. Ale jak se říká :,,Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.‘‘

To ovšem byla jen drobounká kaňka na výborně připravené a zorganizované akci. Protože jsem přímým účastníkem, tak dobře vím, co všechno se za tím skrývá. Akademie se připravuje zejména pro rodiče, prarodiče a sourozence žáků naší školy. A z reakcí, které jsme zaznamenali, si můžeme opět říci, že se to povedlo na výbornou. Já bych dokonce školní akademii ohodnotila jedničkou dvakrát podtrženou. A to moji současní i bývalí žáci ví, že ji dávám opravdu jenom ve výjimečných případechJ .

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na přípravě školní akademie podíleli. Všem paním učitelkám, pánům učitelům, žákům, kteří pomáhali v zákulisí, moderátorům, vedení školy, rodičům, kteří mnohdy pomáhali s přípravou kostýmů, zaměstnancům městského kulturního střediska…..

Ale největší poděkování patří hlavním aktérům – tedy dětem z 1. a 2. stupně ZŠ. Bez nich by tato akce nebyla tím, čím pravidelně je - AKCÍ ROKU.

Velice všem jménem Města Trhové Sviny děkuji a NA VIDĚNOU V ROCE 2025!!!