608 436 941

... místostarostka Mgr. Eva Špergerová

Autor: | Zveřejněno: 15. dubna 2023 | 55x

Protože od roku 1998 pracuji jako učitelka na 1. stupni zdejší základní školy, tak bych tento příspěvek chtěla věnovat právě Základní škole Trhové Sviny.

Myslím si, že pro děti a dospívající je velice důležité, aby se již od školního věku zapojovali do dění ve městě. Seznámení se s různými obory a institucemi hraje důležitou roli v jejich vývoji.

Proto mám velkou radost, že již řadu let paní učitelky s dětmi dochází na ,,Keramické tvoření“ do Domečku - střediska pro volný čas, kde děti pod vedením zkušených a šikovných lektorek vytváří nejen hezké, ale i praktické výrobky.

V podobném duchu nově navázala ZŠ spolupráci s Centrem komunitních aktivit v T. Svinech, kde žáci navštěvují ,,Tvořivé dílny" - práce se dřevem. Komunitní centrum není pro řadu dětí neznámým pojmem. Účastní se zde velkého množství akcí a kurzů a podle ohlasů jsou tyto akce velmi oblíbené.

Minulý měsíc zažila naše škola zpestření i ve školní jídelně, kde paní kuchařky uspořádaly ve spolupráci s firmou ,,Garden Gourmet Nestle“ akci ,,Vaříme se šéfkuchařem“. Menu mělo dle reakcí vcelku kladné recenze a určitě jsme pány kuchaře u nás ve škole neviděli naposled.

A v závěru nemohu nezmínit propojení naší základní školy a odboru sociálních věcí. Od začátku školního roku v pravidelných intervalech pracovníci OSPODu (OSPOD = orgán sociálně-právní ochrany dětí, pozn. redakce) navštěvují školu a s pedagogy řeší problémy, které se v průběhu výuky a zejména výchovy vyskytnou. A za to oběma stranám velice děkuji.