608 436 941

...starosta Ing. David Štojdl

Autor: | Zveřejněno: středa 25. ledna 2023 | 51x

Leden byl ve znamení významných návštěv

V lednu naše město navštívil poslanec Parlamentu ČR pan Ing. Viktor Vojtko, Ph.D, který poobědval v místní restauraci Junior, kde ho přivítal ředitel střední školy pan Ing. Tomáš Kalena a zároveň navštívil naši základní školu, kde diskutoval se žáky školního parlamentu o aktuálních otázkách a tématech. Žáci si svým přístupem a skvělou diskuzí vysloužili pozvání na komentovanou prohlídku parlamentu ČR. Další zastávkou bylo Tepelné hospodářství a diskuze s jednatelem Bc. Ondřejem Kolářem, především nad tématem komunitní energetiky.

Dalším hostem na radnici byl houslový virtuóz pan Jaroslav Svěcený, který v našem městě pravidelně vystupuje v rámci hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady. Jsem moc rád, že se opět v letošním roce můžeme těšit na vystoupení tak významné hudební osobnosti, kterou pan Svěcený bezesporu je.

Na závěr měsíce zavítali na úřad žáci pátého ročníku základní školy v doprovodu paní učitelky Mgr. Jany Pavlové s cílem seznámit se s fungováním a organizací města a úřadu samotného. V rámci návštěv přivítáme jak všechny žáky pátých ročníků, tak i jejich starší spolužáky z devátých ročníků. Návštěvy žáků si osobně velmi cením, je důležité mladé generaci přiblížit fungování samosprávy a státní správy, osvětlit mládeži principy rozhodování či problematiku veřejné správy jako takové. Žáci byli velmi vnímaví a z jejich dotazů vzešla skvělá diskuze. Děkuji vedení základní školy a všem, kteří se na organizaci podíleli a v budoucnu budou podílet.

Na závěr si neodpustím svůj pohled na volbu prezidenta republiky. Odlišné názory jsou běžné a samozřejmé. Není tomu jinak ani u současných voleb. Je ovšem velmi důležité umět přijmout názor odlišný než ten, který v danou chvíli zastávám. Ať už volba prezidenta dopadne jakkoli, naše životy budeme žít dál a výsledek bychom měli všichni respektovat, protože žijeme stále v demokratické zemi, kde bychom se neměli za svůj názor či postoj stydět, nebo se dokonce bát.